Thema’s

betrouwbare stuurinformatie

Betrouwbare stuurinformatie

Bestaat het begrip informatievoorziening pas sinds er computers zijn? Of kende bijvoorbeeld de Verenigde Oostindische Compagnie ook al dergelijke activiteiten? En als het dus al honderden jaren bestaat, waarom is betrouwbare stuurinformatie dan tegenwoordig zo schaars? En dat terwijl de kosten van die informatievoorziening alleen maar zijn toegenomen? Zou dat kunnen komen doordat wij door de bomen het bos niet meer zien? Dus dat in de overvloed aan data, die dagelijks op ons afkomt, maar moeilijk de werkelijk relevante stuurinformatie is te onderscheiden?

De noodzaak van een Disaster Recovery Plan

93% van de bedrijven met een significant dataverlies zijn binnen 5 jaar failliet (Gartner);

90% van alle bedrijven die een ramp overkomen zonder een BCP (Business Continuity Plan) of DRP (Disaster Recovery Plan) gaan binnen 18 maanden failliet (PWC);

Ontbrekende BCP’s of DRP’s zorgen voor onduidelijkheid ten tijde van een calamiteit en kan resulteren in het stopzetten van de onderneming.

disaster recovery planning
route naar agile

De route tot ver-AGILE-n

Agile komt voort uit de software ontwikkel hoek. Het is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van software-ontwikkelingsprojecten als alternatief voor traditionele (waterval) methodes. Het Engelse woord agile betekent: wendbaar, lenig.

Scrum is in de jaren 90 door Ken Schwaber en Jeff Sutherland ontwikkeld. Scrum is een agile projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van software. Het is geen proces of techniek voor het bouwen van producten; het is een raamwerk waar binnen de verschillende processen en technieken kunnen worden ingezet.

IT Beheer organiseren met behulp van ISM

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven worstelen met het organiseren van IT – beheer en het inregelen van de juiste processen voor het leveren van adequate IT dienstverlening. Vele (ITIL/proces) implementaties later zijn IT dienstverleners nog niet in staat om hun processen goed te besturen, te rapporteren over de dienstverlening aan hun gebruikers en sluit hun service management tool vaak niet volledig aan bij deze processen.

it beheer organiseren
onafhankelijk cloudadvies

Onafhankelijk cloud advies

Niet elk bedrijfsproces leent zicht voor de Cloud…Voordat er gebruik kan worden gemaakt van (publieke) clouddiensten is het verstandig te onderzoeken / analyseren welke bedrijfsprocessen zich lenen om binnen een cloudconcept ondersteund te worden.

Zorg voor een goed inzicht van de aanwezige applicaties…Een goede exercitie is het plotten danwel matchen van de aanwezige applicaties op de bedrijfsprocessen. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het applicatielandschap en tevens een relatie tussen de processen en de applicaties die ze ondersteunen.

Life Cycle Management en Datacenter migratie

Life Cycle Management van uw applicaties, systemen en ICT-infrastructuur portfolio is belangrijk als u flexibel wilt kunnen inspelen op kansen en veranderingen. Vaak ontstaat er ongemerkt achterstand in de versie van applicaties, OS en middleware met het gevolg dat er hoge support-kosten ontstaan en dat er bij projecten of grote veranderingen eerst een stuwmeer aan achterstallig onderhoud weggewerkt moet worden.

Life Cycle Management en Datacenter migratie