Betrouwbare stuurinformatie

Bestuurlijke informatievoorziening:

Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen.

Classic navigational equipment --- Image by © John Lund/CORBIS

Bestaat het begrip informatievoorziening  pas sinds er computers zijn? Of kende bijvoorbeeld de Verenigde Oostindische Compagnie ook al dergelijke activiteiten? En als het dus al honderden jaren bestaat, waarom is betrouwbare stuurinformatie dan tegenwoordig zo schaars? En dat terwijl de kosten van die informatievoorziening alleen maar zijn toegenomen? Zou dat kunnen komen doordat wij door de bomen het bos niet meer zien? Dus dat in de overvloed aan data, die dagelijks op ons afkomt, maar moeilijk de werkelijk relevante stuurinformatie is te onderscheiden? Sinds de oprichting van de VOC in 1602 is er veel veranderd op het gebied van de technologie. Maar zou datzelfde gelden voor stuurinformatie? Zou de VOC inhoudelijk op andere informatie hebben gestuurd dan wij nu doen? Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de besturing van de eerste NV ter wereld juist de basis heeft gelegd voor onze moderne besturingsmodellen. Zo vond het onderzoeksteam van historicus Oscar Gelderblom economische oplossingen voor nu in de archieven van toen.

Het grootste verschil is feitelijk, dat de huidige technologie het mogelijk maakt dat stuurinformatie real-time beschikbaar kan zijn, terwijl men daar 400 jaar geleden soms maanden op moest wachten. Met een moderne bestuurlijke informatievoorziening wordt het dus mogelijk om uw organisatie beter en sneller te sturen.

Wat is het?

Met een onafhankelijk advies omtrent uw informatievoorziening krijgt u inzicht in betrouwbare stuurinformatie die uw bedrijfsprocessen ondersteunt en gereed maakt voor de huidige ontwikkelingen in de markt op het gebied van Cloud, Mobility, Social Media en Big Data.

Tevens wordt er inzicht gegeven over de aanwezige architecturen (Business, Informatie en Technology) en de onderlinge afhankelijkheden en relaties. Dus geen mooie verkooppraatjes maar gewoon een helder en objectief verhaal toegespitst op uw situatie en gebaseerd op zowel de laatste ontwikkelingen vanuit de markt, als op eeuwenoude ervaring.

Wat betekent dit nu?

Het belang van betrouwbare stuurinformatie is zo vanzelfsprekend als het belang van goed bestuur zelf. Daarbij gaat het niet slechts om te kunnen vaststellen welke resultaten reeds zijn behaald, zoals een actueel overzicht van de financiële positie. Maar het stelt de organisatie bovenal in staat om de koers voor de komende termijn uit te zetten.

Betrouwbare stuurinformatie maakt het dus mogelijk om vooruit te kijken en ondersteunt daarmee de mogelijkheid om de continuïteit te borgen en de onderneming te laten groeien. Er ontstaat binnen uw organisatie een leereffect, doordat u over een langere periode betrouwbare en vergelijkbare informatie ontvangt over uw operationele processen.

Onze aanpak

KPI5

De eerste stap bij het vormgeven van een moderne bestuurlijke informatievoorziening is het vaststellen of de huidige informatievoorziening laat zien waar de waarde in uw bedrijf gecreëerd wordt. Met behulp van het Business Model Canvas helpen wij u bij het analyseren van uw bedrijfsvoering. Zo wordt ook duidelijk of uw huidige KPI’s werkelijk een indicatie geven in welke mate u erin slaagt om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Zijn het wel echt KPI’s?

 

 

 

ba-300x162

Aan de hand van deze analyse kan een informatiemodel worden afgeleid, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt met welke informatiediensten uw processen en organisatie onderdelen dienen te worden ondersteund. Vervolgens wordt bepaald in welke mate uw huidige applicaties ondersteuning bieden aan deze vereiste informatie-architectuur. Dit levert input voor gerichte acties om deze ondersteuning te optimaliseren.

 

 

social

Deze informatie-architectuur vormt op haar beurt de basis voor een omgeving waar zich alleen data bevindt die van belang is voor het genereren van uw stuurinformatie. Wanneer deze omgeving eenmaal op de juiste wijze is ingericht, behoeft deze in de loop der jaren nauwelijks nog te worden aangepast. Hierdoor kunt u uw bedrijf blijven sturen op dezelfde variabelen en kunt u nieuwe ontwikkelingen staven aan bestaande data. De expertise die u bezit op uw eigen vakgebied in combinatie met de stuurinformatie zorgen ervoor dat de organisatie steeds beter wordt in het herkennen van de eigen KPI’s. U creëert hiermee een stabiele en toekomstvaste basis voor uw gehele informatievoorziening!

Voordelen

  • Uw organisatie beter en sneller kunnen sturen;
  • Een informatievoorziening die ook daadwerkelijk voorziet van stuurinformatie;
  • Applicaties die uw processen optimaal ondersteunen;
  • Een stabiele en toekomstvaste basis voor uw gehele informatievoorziening;
  • Flexibiliteit in het benutten van de nieuwste ontwikkelingen op IT gebied;