De route tot ver-AGILE-n

Wat is het?

succesagile3-e1365603147200Agile komt voort uit de software ontwikkel hoek. Het is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van software-ontwikkelingsprojecten als alternatief voor traditionele (waterval) methodes. Het Engelse woord agile betekent: wendbaar, lenig.

Scrum is in de jaren 90 door Ken Schwaber en Jeff Sutherland ontwikkeld. Scrum is een agile projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van software. Het is geen proces of techniek voor het bouwen van producten; het is een raamwerk waar binnen de verschillende processen en technieken kunnen worden ingezet. Een raamwerk waarbinnen mensen op een productieve en creatieve wijze, in korte sprints, producten van de hoogst mogelijk waarde leveren. Deze stap-voor-stap aanpak stelt waarde verhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal.

Onderzoek toont aan dat projecten ontwikkeld volgens agile methodiek vele malen succesvoller verlopen dan wanneer de traditionele waterval aanpak wordt gevolgd (met traditionele waterval aanpak wordt bedoeld, de project volgordelijkheid van: analyse (requirements), ontwerp, bouw, test, productie).

Wat betekent dit nu?

Wat we zien bij traditionele waterval IT projecten is dat een groot deel van de vooraf gedefinieerde features niet (45%) of nauwelijks (19%) wordt gebruikt.

Gebruik-features1-300x212

Het is tenslotte niet mogelijk om vooraf alles te bepalen, zeker zonder het eindproduct in het echt te hebben gezien. Agile projectontwikkeling zorgt ervoor dat tussentijds kan worden bijgestuurd. Features erbij, features eraf, zonder ingewikkelde scope changes.

Door het juist toepassen van agile methodieken, bereikt u het volgende:

  • meer wendbaarheid om te kunnen anticiperen op veranderende behoefte,
  • snellere time-to-market,
  • hogere klantbetrokkenheid en -tevredenheid,
  • het beste in medewerkers naar boven brengen en
  • lagere kosten

Onderzoek wijst uit: Agile IT projecten leveren 34% sneller dezelfde functionaliteit dan traditioneel uitgevoerde IT projecten. De kosten zijn gemiddeld 27% lager en de kwaliteit in het ontwikkelproces, gemeten in het aantal fouten, 21% beter[1].

Onze aanpak

Wilt u uw organisatie ver-agile-n? Dan is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat.

Hieronder ziet u een weergave van een demand/supply organisatie. Binnen de gebruikersorganisatie (business) ontstaat veelal de behoefte aan vernieuwing, wat vervolgens door Informatie Management wordt opgepakt en vertaald naar een veranderopdracht richting de afdeling Projecten en Realisatie. Bij oplevering wordt het systeem veelal ondergebracht bij de afdeling beheer.

aanpak-veragilen1

Wie met scrum aan de slag wilt, begint eigenlijk altijd binnen projecten met een scrum pilot (knop 1). Een of twee scrum teams worden geformeerd om te ervaren wat scrum doet en brengt. Als de scrum methodiek goed wordt gevolgd door het team (onder begeleiding van een scrum master!), is het project doorgaans een succes. De business moet overigens vrijwel meteen worden opgeleid in het oppakken van de Product Owner rol (knop 2).

Gaat u met agile aan de slag dan loopt u echter tegen diverse uitdagingen aan. Alleen agile (scrum) toepassen binnen de projectensfeer is niet genoeg om uw doel te bereiken.

Wilt u agile breder in de organisatie laten landen, zult u aan meerdere knoppen moeten ‘draaien’. Agile scrum brengt een bepaalde dynamiek en trilling met zich mee en wilt u maximaal succesvol zijn dan is het van groot belang de rest van de organisatie mee te krijgen in dezelfde trilling. Anders plukt u de vruchten niet.

Daarom, als onderdeel 1 en 2 eenmaal lopen, merkt u snel genoeg de frictie met de rest van de (IT) organisatie. Informatie Management (knop 3) moet meegenomen worden, zodat de aanvoer van nieuwe projectinitiatieven sneller en effectiever gaat. Een agile Project Management Organisatie (knop 4. PMO) is nodig voor sturing op de budgetten, resources, projectvoortgang en onderlinge afhankelijkheden en bewaken van de IT architectuur en strategie. Binnen agile omgevingen mag dit geen log of bureaucratisch mechanisme zijn. Vergeet ook niet de beheerorganisatie te ver-agile-n (knop 5). Kanban is een agile methodiek, die bij uitstek geschikt is om beheerteams te organiseren. Ook hier wilt u zelfsturende teams om mee te gaan in dezelfde dynamiek.

Alle onderdelen verdienen aandacht om het agile gedachtengoed door de organisatie heen te laten landen.

Voordelen

Onze Ventus medewerkers hebben de expertise uw organisatie te begeleiden bij de route tot ver-agile-n. Van het bepalen van de stip op de horizon, tot aan uitvoer hiervan. We hebben scrum masters om de scrum teams te begeleiden, agile coaches om Product Owners in het zadel te krijgen en Management mee te nemen in de verandering.

Waar maken wij het verschil? Een aantal van onze mensen heeft vanuit een management positie, agile geïmplementeerd binnen grote organisaties zoals C1000, Ahold, FloraHolland. Zij weten derhalve precies waar het wringt, wat het politieke veld is en wat erbij komt kijken om agile goed te laten landen in een (IT)organisatie. M.a.w. aan welke knoppen gedraaid moet worden.

[1] Bron: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/4560813/1277180/agile-projecten-zijn-27-procent-goedkoper.html#ixzz2NDeH2lJH