Life Cycle Management en Datacenter migratie

Wat is het?

Life Cycle Management van uw applicaties, systemen en ICT-infrastructuur portfolio is belangrijk als u flexibel wilt kunnen inspelen op kansen en veranderingen. Vaak ontstaat er ongemerkt achterstand in de versie van applicaties, OS en middleware met het gevolg dat er hoge support-kosten ontstaan en dat er bij projecten of grote veranderingen eerst een stuwmeer aan achterstallig onderhoud weggewerkt moet worden.

Wat betekent dit nu?

Als de urgente noodzaak er is om snel te rationaliseren en migreren, blijkt dat de migraties allemaal in elkaar ingrijpen, er onvoorziene problemen optreden en de doorlooptijden en kosten exploderen. De meeste IT-omgevingen zijn dan ook niet klaar om de business efficiënt te bedienen en mee te bewegen met procesveranderingen, of voor migratie naar een ander Datacenter of naar de Cloud, of een overstap naar een andere leverancier, of het stabieler en veiliger maken van hun portfolio. Het niet klaar zijn voor deze veranderingen heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering in z’n geheel.

Onze aanpak

Ventus heeft een beproefde methode en de ervaring en medewerkers met kennis hoe we complexe omgevingen kunnen migreren op een voorspelbare manier inclusief complete Datacenter migraties.

Ventus durft hierbij de regie te voeren over de hele set aan activiteiten en managet het resultaat; door onze gestructureerde manier van werken, onze kunde in het vormen van teams die op elkaar zijn ingespeeld en verantwoordelijkheid nemen.

Wij maken het u daarbij niet makkelijk: voor succesvolle migraties is het belangrijk te weten wat precies de doelen zijn die bereikt moeten worden en de prioriteiten binnen de doelen. Ventus is gewend om kritisch met opdrachtgevers te praten en door te vragen totdat dit helemaal duidelijk is.

De juiste kennis en personen in het team bepaalt het succes. De te kiezen teamleden moeten de applicatie-, systeem- en netwerkomgevingen van de applicaties goed kennen en worden (al dan niet virtueel) in het te vormen team geïntegreerd. Daarbij nemen wij ook altijd graag de uw eigen medewerkers en mensen met weerstanden op in het team: die zijn kritisch en helpen risico’s te elimineren.

Ventus maakt er één team, één taak en één doel van: teamspirit is key: het team moet van begin tot eind verantwoordelijkheid nemen (en niet iedereen is daarvoor geschikt, we selecteren gericht). Wij werken in elk team met minimaal een projectleider, een technical lead en iemand die de migratiepartner (in of extern) dagelijks aan stuurt en ermee af stemt.

Met dit team inventariseren we de stappen, bottlenecks en risico’s en maken we een eerste planning. Vervolgens zoeken we de bottlenecks en risico’s uit en doen we, indien nodig, een proof of concept. Alles met het doel om een goede basis voor de planning te hebben: een migratiestap moet “first time right” omdat voor sommige stappen geen window is voor een tweede poging vanwege de tijd die een stap kost en de afgesproken beschikbaarheid voor de business. We redeneren in deze aanpak vanuit de klant (business) en als de ene manier niet kan zoeken we naar een aanpak (vooraf!) waarmee het doel wel gehaald kan worden. We denken niet in problemen, maar in alternatieven om het doel te bereiken.

Om de hele migratie te besturen voert Ventus niet alleen de regie maar betrekken we daarbij uw organisatie op de juiste manier: programmamanagement, business, uw leveranciers en andere stakeholders en stemmen wij de besluitvorming over de aanpak en de planning met iedereen af om een volledige buy-in te krijgen. Als de planning is afgestemd en van onzekerheden ontdaan, voeren we de migratie met een fabrieksmatige aanpak uit. Met deze aanpak wordt het meeste werk in de voorbereiding gedaan. Als de doelen en de scope vast staan (baseline-plan) en het migratieplan gereed is (detailplan), hebben wij een fundering voor een voorspelbare migratie. Onze ervaring leert dat ca. 80%  van het werk in deze voorbereiding gaat zitten en 20% in de daadwerkelijke uitvoering van een strak aangestuurde daadwerkelijke migratie die voorspelbaar verloopt.

Voordelen

Ventus heeft zelf key-players voor migraties in dienst en kan voor u met deze aanpak, kennis en ervaring een team samenstellen en de regie voeren over de migraties opdat uw doelen op voorspelbare wijze worden gerealiseerd.

Ventus heeft de aanpak beproefd bij een groot Telecom-bedrijf waar vele applicatie-consolidaties en Datacenter-migraties door een mixed team onder regie van Ventus volgens planning en binnen budget (vaak zelfs aanzienlijk onder budget) zijn uitgevoerd.

Ventus bestaat uit 3 complementaire werkmaatschappijen, elk met een eigen aandachtsgebied. Deze drie werkmaatschappijen opereren voor deze aanpak gezamenlijk. Ventus heeft de benodigde kennis (netwerk, cloud, security (VIP), project-, service- en interim-management (VIM) en testers en testcoördinatie (VTP) onder één dak, begrijpt deze disciplines en kan als geen ander de juiste teamleden selecteren.