Onafhankelijk cloud advies

Niet elk bedrijfsproces leent zich voor de Cloud…Voordat er gebruik kan worden gemaakt van (publieke) clouddiensten is het verstandig te onderzoeken / analyseren welke bedrijfsprocessen zich lenen om binnen een cloudconcept ondersteund te worden.

cloud1Zorg voor een goed inzicht van de aanwezige applicaties…Een goede exercitie is het plotten dan wel matchen van de aanwezige applicaties op de bedrijfsprocessen. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het applicatielandschap en tevens een relatie tussen de processen en de applicaties die ze ondersteunen.

Regelmatig komt het advies vanuit de cloudleverancier zelf…Een onafhankelijk advies omtrent de beschikbare clouddiensten is moeilijk te verkrijgen vanuit de markt, laat u adviseren door een onafhankelijke dienstverlener.

De bedrijfsprocessen bepalen een overstap naar de cloud…Het is dus verstandig om onafhankelijk advies in te winnen voordat een overstap richting de cloud kan worden gemaakt, zeker omdat bedrijfsprocessen de overstap naar clouddiensten bepalen.

Op basis van verkregen informatie is het mogelijk te bepalen welke processen zich lenen om als clouddienst af te nemen.

Wat is het?

Een onafhankelijk advies omtrent de beschikbare clouddiensten is moeilijk te verkrijgen vanuit de markt, immers regelmatig komt het advies vanuit de cloudleverancier zelf. Hierbij is de doelstelling een overstap naar de cloudoplossing van de leverancier en in mindere mate een onafhankelijk advies dat het beste is voor uw organisatie. Een mogelijk gevolg is een cloudoplossing die achteraf niet blijkt aan te sluiten bij uw behoefte en/of processen.
Met een onafhankelijk advies krijgt u inzicht in welk deel van uw IT omgeving en welke bedrijfsprocessen geschikt zijn om naar de Cloud te migreren. Tevens wordt er inzicht gegeven welke cloudoplossingen, en bij welke leverancier, voor u het beste van toepassing zijn. Dus geen mooie verkooppraatjes maar gewoon een helder en objectief verhaal toegespitst op uw situatie en gebaseerd op de reële en laatste ontwikkelingen in de markt van cloudleveranciers.

Wat betekent dit nu?

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van (publieke) clouddiensten is het verstandig te onderzoeken welke bedrijfsprocessen zich lenen om binnen een cloudconcept ondersteund te worden. Dit onderzoek geeft inzicht in welke applicaties gebruikt worden om het proces te ondersteunen. De services binnen de Cloud kenmerken zich door een standaard en daarom is het verstandig een plan op te stellen waarbij de voorwaarden van de dienstverlening goed zijn geëvalueerd:

 • Welke diensten met welke functionaliteit wil ik aanbieden aan de business;
  • of welke sla’s en kpi’s wil de business dat ik hier op afgeef;
  • en kan een externe Cloud dienst hieraan voldoen?

Stel op basis van deze uitgangspunten een strategie op waarbij de volgende overwegingen voor clouddiensten als leidraad dienen: Bedrijfsprocessen die niet complex/dynamisch (anders dan volume dynamiek) zijn lenen zich voor een overstap naar de Cloud. In de strategie is het verder belangrijk rekening te houden met factoren als de volledige afhankelijkheid van een derde partij alsmede de snelheid en beschikbaarheid van het internet.

Onderzoek en een strategie met betrekking tot de bedrijfsprocessen is dus essentieel. Hierbij is het belangrijk de eindklant/gebruiker centraal te stellen om teleurstellingen te voorkomen. Een goede exercitie is het plotten danwel matchen van de aanwezige applicaties op de bedrijfsprocessen. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het applicatielandschap en tevens een relatie tussen de processen en de applicaties die ze ondersteunen. Op basis van verkregen informatie is het mogelijk te bepalen welke processen zich lenen om als clouddienst af te nemen.

Onze aanpak

Bij de uitvoer van deze exercitie, het plotten of matchen van de aanwezige applicaties op de bedrijfsprocessen, maakt Ventus gebruik van het 3C-model. 3C is ontstaan vanuit een combinatie van visies van Frans van der Reep en praktisch marktonderzoek en uitwerkingen van Peter van den Heuvel. De basis van het theoretische model wordt gevormd door een kwadranten stelsel, met op de verticale as de variatie van statische omgeving naar dynamische omgeving en op de horizontale as de variatie van simpele vraag naar complexe vraag.

3c2

Ventus hanteert het 3C-model voor de indeling van de bedrijfsprocessen met bijbehorende applicaties. Omdat de services binnen de Cloud zich kenmerken als standaard zijn de processen en applicaties die terecht komen in het kwadrant linksonder (simpel, statisch) bij uitstek geschikt om als clouddienst af te nemen. Deze aanpak zorgt voor duidelijkheid binnen de cloudstrategie alsmede welke diensten en functionaliteit wordt aangeboden aan de organisatie.
Naast het gebruik van het 3C-model speelt in deze aanpak ook ‘Governance’ een belangrijke rol. Vragen als…wat gebeurt er met de bedrijfsdata, wordt dit goed beveiligd en waar gaat de data allemaal nog meer heen? Als Europees bedrijf ben je namelijk wettelijk verplicht deze vragen te controleren en draai je op voor de schade als de Amerikaanse cloudprovider de Europese wet blijkt te schenden. Deze elementen worden allemaal meegenomen binnen onze aanpak.

Daarnaast wordt de aanpak aangevuld met een analyse van de beschikbare oplossingen in de markt, het voordragen van alternatieven o.b.v. de beschikbare oplossingen en een voorkeursadvies.

Voordelen

De volgende items worden gezien als een voordeel bij onafhankelijk cloudadvies:

 • Onafhankelijk advies dat is afgestemd op de organisatie;
 • De oplossing kan meerdere cloudleveranciers omvatten;
 • Duidelijkheid binnen het applicatielandschap en diensten met bijbehorende functionaliteit die aan de organisatie wordt aangeboden;
 • Een implementeerbare cloudoplossing gebaseerd op de markt beschikbare oplossingen die het best passen op de vraag;
 • Governance is meegenomen in de aanpak en ingeregeld;
 • Betere bepaling van en een goed inzicht in de managementstrategie.