Edwin Koose bespreekt Smart Campus binnen de TU Delft

Edwin Koose bespreekt Smart Campus binnen de TU Delft

Op donderdag 22 november 2018 vindt de conferentie Bits, Bricks & Behavior plaats in de jaarbeurs in Utrecht en Edwin Koose bespreekt hier de praktijkcase: Smart Campus binnen de TU Delft. Het programma is dit jaar verdeeld in drie tracks: de techniek, de gebouwen en de invloed van automatisering op het gedrag van de gebruikers.

Onderwerpen die aan bod komen: klimaatakkoord (Claudia  Reiner, UNETO-VNI), gebouw automatisering in de vastgoedwereld (Ruud van der Sman, OVG), het belang van gebouwdata (Dave Baas, Royal HaskoningDHV en Werner Vink, Heroes), kostenbesparing met energiemonitoring (Frank Visscher, Van Beek), de toekomst van gebouwen (Roger Tan, UNSense) en nog veel meer. Ook zullen praktijkcases besproken worden zoals het ABN AMRO Circle paviljoen, de TU Delft en Schiphol.

Vanuit de TU Delft directie ICT is Edwin de linking pin tussen de directies Vastgoed en ICT. Zijn input bestaat uit het toepassen van aanwezige kennis en ICT diensten, maar zeer zeker ook uit het opvullen van ontbrekende kennis en diensten op het gebied van “Smart Building”. Veel van het werk van Edwin bestaat uit het in kaart brengen van vastgoed projecten, het bekend maken van deze projecten binnen ICT, ICT afdelingen betrekken bij vastgoedprojecten en beide disciplines laten samenwerken, het bewaken van voortgang en uiteraard actief meeschrijven met programma’s van eisen (PvE) / een Cookbook. Het toepassen van “Smart Building” functionaliteiten dienen te leiden tot substantiële reductie van de operationele kosten (energie, onderhoud, schoonmaak, etc.) alsmede verbeteren en ondersteunen van het onderwijs en onderzoek in meest brede zin.

In een Smart Building/Campus zijn alle technologie en alle omgevingsfactoren afgestemd op de student, werknemer of bezoeker en de bijbehorende activiteiten die in het gebouw worden ontplooid. Vanaf de parkeerplaats tot een ontvangstruimte en van de individuele werkplek tot aan de college- / vergaderzalen denkt het gebouw mee, leert, stimuleert en verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens die gebruikt kunnen worden om processen te optimaliseren, fouten te verminderen en de gebruikservaring te verbeteren.

De gebouwgebonden installaties, gebruikersinstallaties en ICT dienen de student/gebruiker dus integraal te ondersteunen in de werkzaamheden op én activiteiten buiten de werkplek. De gebouwgebonden installaties & ICT dienen hieraan ondersteunend te zijn. De ambities op het gebied van een intelligent gebouw dienen ook gekoppeld te zijn aan de duurzaamheidsambities van de TU Delft. Integratie van systemen mogen de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en exclusiviteit van het netwerk daarom voor de gebruiker niet negatief of ongewenst beïnvloeden.

Wilt u graag starten met het Smart/Intelligent maken van uw gebouw, dan is deze praktijkcase zeker van toegevoegde waarde. Wij hopen u graag te zien op de conferentie, zie https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/ .