Interim manager ZBO

Situatieschets

In het ICT-bedrijf zijn de (team-) managers verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening. In de gewenste situatie krijgen de teammanagers meer een HR-verantwoordelijkheid (vakgroepen) en komt de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening bij de Service Delivery Managers en de teams te liggen. Het aantal teammanagers kan daarom krimpen en het aantal SDM’s zal stijgen.

In deze transitie heeft Ventus een interimmanager geleverd die in een periode van twee jaar hielp om de gewenste situatie vorm te geven. Bij de instroom van de interimmanager zijn twee teammanagers uitgestroomd, het idee was om na een jaar de formatie met nog één fte te laten krimpen. De Ventus Interimmanager heeft in deze periode een dubbelrol gespeeld van zowel teammanager voor de vakgroep Engineering als Service Delivery Manger voor 2 diensten. Op deze manier kon hij een goed gevoel krijgen van de specifieke uitdagingen van beide rollen en de problemen die een overdracht van verantwoordelijkheden met zich mee breng vanuit het standpunt van beide rollen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sandra ter Horst

Sandra

Sandra ter Horst

Managing Partner

E-mail:
s.ter.horst@ventus.nl

Telefoon:
06 51 50 34 08

Bekijk mijn LinkedIn

Projectmanagers

Methode

Het ICT-bedrijf had een structuur waarbij de afdelingen ingedeeld waren volgens de ITIL Service Lifecycle: Design, transitie (bouw) en beheer. Met het MT van de afdeling is een traject gestart waarbij:

  1. Allereerst de Infrastructuur Engineers in dezelfde organisatorische eenheid zijn geplaatst als de beheerders.
  2. De afdeling is ingericht in servicegroepen waarbij teams de ‘end to end’ verantwoordelijkheid dragen voor het ontwikkelen en beheren van een bepaalde dienst.
    In dit traject is, naast de structuur en verantwoordelijkheidsverschuiving, ook nadrukkelijk een verschuiving naar DevOps en Agile werken meegenomen om meer flexibiliteit in de doorontwikkeling van de diensten te bewerkstelligen, maar daarnaast juist ook het aspect beheer sterker te verankeren.

Resultaat

De Ventus Interim-Manager heeft een voortrekkersrol vervuld in de veranderingen die de afdeling en de teams hebben ondergaan. Dit heeft hij gedaan door zijn bedrijfskundige achtergrond te combineren met zijn langdurige ICT-ervaring. Deze combinatie heeft de klant echt geholpen omdat deze mix niet aanwezig bij de zittende teammanagers.

De Ventus Interim-Manager heeft uiteindelijk 2 jaar bij de klant gewerkt.
In deze periode is het veranderingsproces goed gestart, de teams zijn geformeerd en inmiddels gewend aan de nieuwe samenstelling en manier van werken.
De Service Delivery Mangers pakken nu hun verantwoordelijkheid goed op met de teams en de teammanagers hebben nu een rol die meer op mensen, kennis en competenties gericht is en niet meer op de operationele dienstverlening.

Interim manager