Datacenterconsolidatie

De inrichting en/of consolidatie van uw datacenter is een lange-termijn beslissing met veel criteria, hoge projectkosten en een groot afbreukrisico. Zeker als u 7 * 24 uur beschikbaarheid moet kunnen garanderen.

Een goede inrichting of de juiste consolidatie kan echter leiden tot een enorme besparing op uw IT exploitatie. Ook ontstaan er mogelijkheden om technisch uw omgeving weer helemaal up-to-date te maken met vaak positieve gevolgen voor performance, beschikbaarheid en vermindering van storingen.

De aanpak

De valkuilen m.b.t dergelijke projecten zijn bekend bij onze projectmanagers, waardoor projecten rondom vervanging van serverparken, virtualisatie en consolidatie goed en op tijd verlopen. U wordt tijdig geïnformeerd over de te verwachten projectkosten, zonder achteraf te worden geconfronteerd met extra kosten die vooraf niet bekend waren. Ook maken wij voor u desgewenst de businesscase en brengen wij in kaart welke positieve effecten u mag verwachten m.b.t. bijvoorbeeld performance en beschikbaarheid.

De voordelen

Genoeg redenen dus om uw datacenter regelmatig onder de loep te nemen. Toch is er vaak een drempel, onder andere door het ontbreken van de praktische kennis en ervaring. Externe begeleiding is dan een oplossing. Wilt u een gegarandeerd succesvol resultaat dan is de begeleiding door een ervaren partij een geruststellende gedachte. Ventus ondersteunt en voert projecten uit rondom consolidatie, virtualisatie, outsourcing en het tijdig vervangen van verouderde serveromgevingen, door middel van inzet van onze projectmanagers en IT consultants gespecialiseerd op dit gebied.

Luc Schoenmaker

MEER INFORMATIE OVER DATACENTER INRICHTING & CONSOLIDATIE PROJECTEN?

→ Luc Schoenmaker
06 51 51 06 24
l.schoenmaker@ventus.nl