IT-Infrastructure Lifecycle Management

IT-systemen zijn opgezet in een IT architectuur op basis van de op dat moment geldende strategie van een bedrijf. Wanneer de strategie verandert kan het zijn dat de huidige IT systemen niet meer voldoen of moeten worden losgekoppeld. De IT architectuur moet dan worden aangepast.

De aanpak

Om IT systemen te vernieuwen moet vooraf goed worden nagedacht over de benodigde functionaliteit die verdwijnt of behouden moet blijven, de modules daarin en de interfaces daar tussen. Een dergelijk traject kent vele uitdagingen en vereist een gedegen voorbereiding. De IT architectuur van hetgeen achterblijft moet worden aangepast, de IT architectuur van het deel dat wordt vernieuwd moet worden gemaakt. Het is vaak een hele opgave om te achterhalen welk deel van de infrastructuur een bijdrage levert aan welke functionaliteit. Zonder deze informatie is het doen van een vernieuwing echter bijzonder risicovol. Externe expertise en ervaring kan dan een uitkomst zijn.

De voordelen

Genoeg redenen dus om IT-infrastructuur aanpassingen zeer serieus te nemen. Wilt u geen risico lopen, dan is de begeleiding door een ervaren partij een geruststellende gedachte. Ventus heeft de ervaring, de expertise en de tools om projecten m.b.t. infrastructuur op een efficiënte & betrouwbare wijze te begeleiden of uit te voeren.

Luc Schoenmaker

MEER INFORMATIE OVER IT-Infrastructure Lifecycle Management?

→ Luc Schoenmaker
06 51 51 06 24
l.schoenmaker@ventus.nl