Testing Scrum

Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dit geldt ook voor de software ontwikkeling, waarbij het team, dus ook de testers goed moeten samenwerken.

Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Dit vereist ook een andere kijk op testen.

De aanpak

De scrum tester maakt onderdeel uit van het ontwikkelproces. Binnen Scrum wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, waar testen ook een onderdeel van uitmaakt. Het uitgangspunt van het ontwikkelproces is om in sprints de globale vereisten verder uit te werken, de software te bouwen, testen voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast wordt de documentatie die de software ondersteunen opgesteld. Al deze activiteiten worden uitgevoerd door het team. Hierbij geldt dat het eindproduct en kwaliteit daarvan een teamverantwoordelijkheid is.

Ventus consultants hebben gemiddeld meer dan 5 jaar ervaring in scrum testen en softwaretesten en zijn ook gespecialiseerd in één of meerdere functiegebieden of sectoren. Zij weten daarom precies wat er speelt in de markt en zijn daarnaast door sectorkennis ook een toegevoegde waarde, dus breed inzetbaar. Door de combinatie van vakkennis over testen, certificering zoals scrum en test automatisering tools zijn zij altijd de beste oplossing voor uw bedrijf.

De voordelen

Testers kunnen al vroeg de opgestelde eisen en wensen SMART maken door te reviewen. Hierdoor zijn de criteria eenduidig en is duidelijk hoe de software gaat werken.

Testers hebben tijdig inzicht in de risico's die verwacht kunnen worden en mogelijk kunnen ontstaan. (riskbased testing, focus op de risico’s)

Door direct betrokken te zijn bij de software ontwikkeling is voorbereidingstijd lang genoeg om de testvoorbereidingen af te ronden voordat de testuitvoering begint.

Jeroen Bijl

MEER INFORMATIE OVER TESTING SCRUM?

→ drs. Jeroen Bijl
06 51 56 07 19
j.bijl@ventus.nl