Testautomation engineering

Wanneer duidelijk is welke tooling gebruikt gaat worden kan de testautomatisering opgezet gaan worden. Diverse testobjecten, aangeleverd door de organisatie, kunnen vervolgens geautomatiseerd gaan worden. Wanneer de geautomatiseerde test set gedraaid heeft, vindt de analyse van de resultaten plaats. Afhankelijk van de gekozen tool wordt er een diverse rapporten gegenereerd en heeft u inzicht in de geslaagde en gefaalde testcases.

De aanpak

Zodra alles in kaart is gebracht en de keuze voor de tool(s) is gemaakt, wordt gestart met het bouwen van het framework. Een geheel van componenten waardoor het mogelijk is om testcases te automatiseren. De testcases en/of user stories worden door de business of de testconsultant aangeleverd en de testautomatiseerders kunnen vervolgens deze testcases automatiseren. Deze testcases kunnen op ieder gewenst moment gestart worden. Het is mogelijk om te analyseren waar de knelpunten zich bevinden. Het is tevens mogelijk om de gehele testset af te draaien op meerdere computers, zodat er tijdwinst wordt behaald.

De voordelen

Testautomatisering is uitermate geschikt voor het uitvoeren van regressietesten. Daarnaast is testautomatisering goed toe te passen bij Agile testen, ketentesten en Test Driven Development. Het voordeel van een ‘teststraat’ is dat er meerdere testcases tegelijk gedraaid kunnen worden en dat de tijdsduur aanzienlijk afneemt. Als laatste zijn de tools tegenwoordig dusdanig gebruikers vriendelijk dat beheer organisaties deze steeds beter zelf kunnen beheren en uitvoeren.

Jeroen Bijl

MEER INFORMATIE OVER TESTAUTOMATION ENGINEERING?

→ drs. Jeroen Bijl
06 51 56 07 19
j.bijl@ventus.nl