Opleidingsbeleid

In onze sector draait alles om vakmanschap gebaseerd op kennis en ervaring. Ervaring doe je op in de praktijk door zoveel mogelijk uitdagende projecten te doen in zo kort mogelijk tijd. Kennis doe je ook op in de praktijk, maar kennisopbouw bij Ventus borgen we tevens middels trainingen, opleiding en onderlinge kennisuitwisseling.

In de eerste plaats kennen we onze eigen Ventus Academy. Hierin volg je enkele keren per jaar samen met al je collega’s interne opleidingstrajecten. Hiermee blijf je bij met de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de Academy biedt een laagdrempelige opstap naar het behalen van de diverse noodzakelijke certificeringen.

Is het nodig verder te verdiepen? Ook dat is geen probleem. In een individueel opleidingstraject maken we afspraken over te volgen opleidingen, planning en te behalen certificaten. Alleen als het jaarbudget overschreden wordt is hierbij een terugbetalingsregeling van toepassing.

Tot slot organiseren we 5-6 keer per jaar bijeenkomsten met als doel van elkaar te leren vanuit de praktijkervaring van alle dag. Op basis van presentaties door collega’s over uitgevoerde projecten en daaruit voortvloeiende discussies, wisselen we op een leuke en soepele manier kennis met elkaar uit. Deze delen we daarna via onze documentenshare, zodat je er altijd nog eens op terug kan vallen!