Automatisering binnen je gehele landschap

Situatieschets

Bij de klant is er een uitgebreid ICT-landschap aanwezig; dit varieert van webapplicaties, tot SAP en andere interne systemen. Op dit moment heeft de opdrachtgever nog geen testautomatisering ingezet, maar wil dit wel gaan invoeren. Op alle systemen wil de opdrachtgever uiteindelijk testautomatisering gaan inzetten. De opdrachtgever heeft een ruim budget tot zijn beschikking. Hij wil ook graag een uitgebreide rapportage hebben van de testresultaten en wellicht wil hij in de toekomst iets gaan doen met load- en performancetesten.

Methode

Allereerst is het belangrijk om de opdracht goed helder te krijgen, alvorens met een plan van aanpak te komen. De opdrachtgever had al aangegeven dat hij een ruim budget tot zijn beschikking had en dat hij uitgebreide rapportages wil van de testresultaten. Ik heb geadviseerd om in dit geval Microsoft Visual Studio in te zetten. Met deze tool kan in principe alles geautomatiseerd worden. Selenium is geschikt voor webapplicaties, maar de opdrachtgever gaf aan ook SAP en andere interne systemen te willen automatiseren. Microsoft Visual Studio biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden en is tevens ook nog te gebruiken als load- en performancetool en werkt ook i.c.m. Selenium.

Resultaat

Het framework werd als eerste opgezet en alle belangrijke functies en onderdelen van dit systeem worden vastgelegd in dit framework. Na diverse testcases geautomatiseerd te hebben, ontstond er uiteindelijk een testset. Tevens wordt de testset nog steeds uitgebreid en worden er nieuwe functies en onderdelen toegevoegd aan het framework. Ook wordt er continu gezocht naar mogelijkheden om de testset sneller af te draaien. Inmiddels is er ook een fysieke teststraat aanwezig met daarin diverse notebooks, zodat de testset nog sneller wordt gedraaid dan voorheen. Ook is Microsoft Visual Studio al diverse keren ingezet voor load- en performancetesten en dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de organisatie. De testset wordt elke dag gedraaid en daaruit volgt een uitgebreide rapportage inclusief screenshots en filmpjes waardoor je zelf de test kan terugkijken en eventueel kan zien waar de knelpunten zich bevinden.

Conclusie

Door de inzet van testautomatisering bespaart de opdrachtgever een hoop tijd en geld met betrekking tot het uitvoeren van regressietesten. Door uitgebreide mogelijkheden van Microsoft Visual Studio zijn er ook diverse belangrijke ketentesten geautomatiseerd en hoeven gebruikers dat niet meer handmatig te doen. Ook heeft de opdrachtgever nu snel inzicht in de testresultaten en kan daar tijdig actie op ondernemen.