Implementatie Digitale Leeromgeving

Een Hogeschool  van 26.000 studenten en 2.000 docenten wil een DLO aan gaan bieden.

Situatieschets

Begin 2014 is de onderwijsvisie van de Hogeschool vastgesteld. In de onderwijsvisie staat het leren in professionele leeromgevingen centraal, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld gezamenlijk optrekken. De Hogeschool biedt daarbinnen aan studenten, docent-onderzoekers en werkveld een fysieke en een digitale leeromgeving (DLO) om het leren te faciliteren. Een Hogeschool-brede sessie heeft geleid tot ideeën over het onderwijs van de toekomst en de rol van de DLO daarin. Op grond daarvan zijn experimenten gestart met nieuwe tools en is begonnen met het visiedocument DLO.

Methode

Ventus heeft het projectmanagement geleverd die de visie op de complexe omgeving van de DLO heeft vertaald naar concreet uit te voeren projecten. Hierbij is – naast de best practices projectmanagement technieken –  in samenwerking met studenten en docenten veelvuldig gebruik gemaakt van Agile werkvormen.

Als eerste is de visie op de DLO is opgeleverd en vertaald naar een beeld van de daarbij behorende architectuur. Het aanbestedingsadvies is door het CvB overgenomen om met het huidige Learning Management System de komende drie jaar te blijven werken. Vervolgens zijn projectvoorstellen voor het vervolg opgeleverd.

 

Eén van de vervolgprojecten dat is gestart, is het project Virtual Classroom (VC): het realiseren van een online leeromgeving. Net als in een real life classroom participeren de docent en student in deze virtuele leeromgeving.

De Hogeschool gebruikt de VC voor synchrone afstand onafhankelijk onderwijs, waarbij van meerdere technologieën gebruik wordt gemaakt, zoals webconferencing, videoconferencing, streaming en webbased VOIP.

Resultaat

Het project Virtual Classroom wordt stapsgewijs ingevuld en de volgende resulaten zijn opgeleverd:

  • Realiseren van de dienst Web-/Videoconferencing
  • Evalueren en opnemen (na een succesvolle pilot) van verschillende experimenten op gebied van polling, video tagging en annotating in het ICT portfolio
  • Verbeteren dienstverlening Opnemen Hoor-/Flitscolleges
  • Opnemen van een studenten helpdesk binnen de ICT organisatie
  • Binnen de Hogeschool realiseren van een permanent omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd met nieuwe tools

Conclusie

Digitaal leren is niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. Het project Virtual Classroom heeft eens te meer bewezen dat digitalisering een onmisbaar onderdeel is geworden binnen het onderwijswerkveld. Binnen het project Virtual Classroom is veel kennis opgedaan met digitaal leren en deze kennis is door Ventus  overgedragen aan de Hogeschool. Op basis hiervan is het fundament gecreëerd voor de Hogeschool om verder te bouwen aan een DLO die studenten en docenten gezamenlijk verder brengt.