Migratie naar private Cloud

“Een migratie in 1 weekend”

Situatieschets

De klant had behoefte aan een technisch consultant die per te migreren beheeromgeving een design kon maken, gebaseerd op de bestaande beheeromgeving en de gewenste architectuur. Het design wordt gebruikt om de nieuwe beheeromgeving te kunnen opbouwen en te verbinden met de te beheren omgeving. In het design worden zoveel mogelijk standaard bouwblokken gebruikt, waardoor elke individuele beheeromgeving zo standaard mogelijk is. Dit levert een beheeromgeving op die optimaal te beheren is en waarin problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Methode

Geef hierbij aan wat er aan het begin van je opdracht is gevraagd en wat je bent tegengekomen.
Aan het begin van de opdracht is mij gevraagd om als project engineer een klant te migreren van hun eigen Citrix omgeving naar een nieuw te bouwen PAAS in het rekencentrum van de opdrachtgever.
Wat ik ben tegengekomen tijdens deze periode is dat ik als intermediair tussen de klant en de Cloud provider heb mogen optreden en daar van beide de belangen zo goed mogelijk heb mogen dienen en uitonderhandelen. De bestaande omgeving heb ik moeten ombouwen naar een nieuwe omgeving met vernieuwde functionaliteit waar de eisen en de wensen van de klant (en opdrachtgever) niet uit het oog verloren mochten worden.
Een belangrijke eis van de klant was het hergebruik van de bestaande (follow me) printomgeving en thin client infrastructuur waar een oplossing gevonden moest worden om deze opnieuw en op de juiste manier in de nieuwe infrastructuur in te zetten.
Naast de technische infrastructuur is de Workspace opnieuw ingericht voor de klant en zijn hier de bestaande applicaties opnieuw gebouwd in een nieuwe virtualisatie tool. Daarna zijn ze getest, geaccepteerd en in productie genomen zonder verdere problemen.
Tijdens het afronden van het project heeft er een overdracht plaatsgevonden naar de beheer organisatie van de opdrachtgever waar via presentaties en built- en beheerdocumentatie de nieuwe omgeving in beheer is genomen.

Resultaat

Hierin is het belangrijk te vermelden hoe en welk resultaat is behaald.
Het behaalde resultaat is een succesvolle (Big Bang) migratie in 1 weekend, na 3 maanden project, voor de gehele omgeving, waar de gebruikers vrijdag hun laatste werkzaamheden verricht hebben op de oude vertrouwde werkplek en maandagochtend hun nieuwe werkplek konden gebruiken.
Tevens is er een succesvolle in beheer name geweest na de projectfase en is de nieuwe omgeving volledig in beheer gekomen vanaf de live gang.

Conclusie

Een complexe maar zeer succesvolle migratie naar de Cloud van een tevreden opdrachtgever en tevreden klant.