Migratie van vele beheeromgevingen naar één centrale beheeromgeving

“Een betere beveiliging door één centrale beheeromgeving”

Situatieschets

De klant had behoefte aan een technisch consultant die per te migreren beheeromgeving een design kon maken, gebaseerd op de bestaande beheeromgeving en de gewenste architectuur. Het design wordt gebruikt om de nieuwe beheeromgeving te kunnen opbouwen en te verbinden met de te beheren omgeving. In het design worden zoveel mogelijk standaard bouwblokken gebruikt, waardoor elke individuele beheeromgeving zo standaard mogelijk is. Dit levert een beheeromgeving op die optimaal te beheren is en waarin problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Methode

In een Agile proces wordt met een scrum team er voor gezorgd dat het design wordt geschreven en de resulterende beheeromgeving met alle bijbehorende connectiviteit wordt gebouwd.

Resultaat

Inmiddels zijn een groot aantal beheeromgevingen gemigreerd en wordt er hard gewerkt aan de resterende omgevingen. Hiervoor worden design templates verbeterd, standaard bouwblokken beschreven en processen aangepast, om de migraties zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Conclusie

Door het migreren van veel beheeromgevingen naar één centrale beheeromgeving is het beveiligen van de beheeromgevingen eenvoudiger geworden. De doorlooptijd per deelmigratie is inmiddels met 30% verminderd, door het steeds gestructureerder aanpakken van de migraties. De verwachting is dat de doorlooptijd nog verder zal verminderen doordat steeds meer standaard bouwblokken gebruikt gaan worden.