Werkplekmigratie binnen een zorginstelling

Werkplekmigratie

Een ziekenhuis wil haar werkplekken vernieuwen en flexibel inrichten door deze te ontsluiten via een Cloud-concept. Dit concept maakt een flexibele en veilige applicatieontsluiting mogelijk en is geschikt voor het nieuw te implementeren Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Ventus levert het projectmanagement aan de zorginstelling zijde om 2300 werkplekken met ruim 3300 gebruikers te migreren naar deze toekomstgerichte flexibele Cloud-omgeving en om de leverancier aan te sturen.

Situatieschets
De ondertussen sterk verouderde werkplekomgeving (Windows XP en Office 2003) van het ziekenhuis voldoet niet meer aan de behoefte van het ziekenhuis en haar medewerkers. Omdat bovendien het huidige Ziekenhuis Informatie Systeem vervangen gaat worden door een EPD dat niet werkt met de oude werkplek is het tijdig vernieuwen van de werkplek een vereiste.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sandra ter Horst

Sandra

Sandra ter Horst

Managing Partner

E-mail:
s.ter.horst@ventus.nl

Telefoon:
06 51 50 34 08

Bekijk mijn LinkedIn

Methode

Het ziekenhuis kiest voor een infrastructuur-dienstverlener die het ziekenhuis voorziet van flexibele werkplekken zodat medewerkers, als zij op verschillende werkplekken inloggen, altijd over hun ‘eigen’ werkplek beschikken middels Single-Sign-On (SSO) en Fast-User-Switching (FUS). Dit betekent dat gebruikers met hun personeelspas automatisch kunnen aan- en afmelden en hun werkpleksessie kunnen meenemen naar een andere werkplek. De werkplekken worden, inclusief het gebruik van mobiele apparaten, conform de NEN7510-norm ingericht zodat qua informatiebeveiliging het ziekenhuis aan de laatste normen voldoet.

Ventus levert het projectmanagement voor het aansturen van de diverse projecten: vernieuwing van de werkplek, het voorzien van alle ziekenhuisruimten van secure WiFi netwerken (ook voor bezoekers) en het tussen de verschillende ziekenhuislocaties en datacenters aanleggen van redundante glasvezelverbindingen om continuïteit te bieden op data connectiviteit. Waar nodig worden applicaties ge-upgrade om te voldoen aan de nieuwe werkplekeisen en worden databases ge-upgrade naar nieuwere versies.
Om gebruikers optimaal te begeleiden naar hun nieuwe werkplek worden online trainingen aangeboden voor gebruik van de nieuwe werkplek en het werken in het nieuwe Microsoft Office pakket.

Resultaat

Conclusie

Om de nieuwe werkplek te ontsluiten wordt een vernieuwde Citrix/VMWare omgeving geplaatst met dataopslag van Cisco. Deze omgeving wordt verdeeld over meerdere datacenters zodat beschikbaarheid en continuïteit van de omgeving wordt gewaarborgd in geval van uitval van datalijnen, systemen of een datacenter. De virtualisatie laag wordt gemigreerd van Microsoft App-V naar VMWare ThinApp.

De nieuwe omgeving is ingericht volgens het OTAP-principe waardoor applicaties en updates via een gecontroleerde wijze in productie kunnen worden genomen. Binnen de nieuwe omgeving wordt er aandacht besteed aan performance en flexibiliteit zodat er tijd-, locatie- en apparaat-onafhankelijk te werken is. Dit maakt dat de ziekenhuiswerkplek ook op de thuiswerkplek kan worden ontsloten en de gebruiker daar dezelfde werkplekomgeving ervaart als in het ziekenhuis. Dit biedt veel flexibiliteit en gebruiksgemak voor de gebruiker.

Op applicatie niveau gaat het ziekenhuis met Microsoft Office 2013 werken. Dit betekent een migratie van Office 2003 naar Office 2013 met als voordeel aansluiting bij de huidige de facto standaard.

 

Na de succesvolle acceptatietesten nemen de beheerafdelingen het beheer over en wordt gefaseerd per afdeling de werkplekken uitgerold. Hierdoor ontstaat er een beperkte belasting voor zowel gebruikers, servicedesk als beheerders en is er voldoende ruimte om gebruikers optimaal te ondersteunen op hun nieuwe werkplek.