Inrichten beheer mbv ISM

Het leveren van adequate IT dienstverlening

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven worstelen met het organiseren van IT beheer en het inregelen van de juiste processen voor het leveren van adequate IT dienstverlening. Vele (ITIL/proces) implementaties later zijn IT dienstverleners vaak nog niet in staat om hun processen goed te besturen, te rapporteren over de dienstverlening aan hun gebruikers en sluit hun servicemanagement tool vaak niet volledig aan bij deze processen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sandra ter Horst

Sandra

Sandra ter Horst

Managing Partner

E-mail:
s.ter.horst@ventus.nl

Telefoon:
06 51 50 34 08

Bekijk mijn LinkedIn

DE AANPAK

Ventus implementeert de ISM methode op basis van de standaard implementatie: de ISM Invoeringsmethode. De project– en procesbeschrijvingen zijn reeds grotendeels klaar. Door deze aanpak zijn de processen snel geïmplementeerd waardoor betrokken zich vooral kunnen richten op het adopteren van de nieuwe werkwijze. Het product en proces zijn immers geborgd in de ISM methode.

Een ISM invoering wordt begeleid door getrainde Ventus specialisten. Deze maken gebruik van de gestandaardiseerde implementatiemethode, gericht op de invoering van het framework, de begeleiding van de organisatie bij de toepassing hiervan en de begeleiding van de bijbehorende cultuurverandering. De managers en beheerders worden tijdens een invoering ingewerkt en begeleid in het procesmatig werken.

Na de eerste 3 maanden zijn alle voorbereidingen afgerond en kunt u al op de nieuwe manier gaan werken. De eerste voordelen zijn dan al merkbaar. Rapportages worden vervolgens gebruikt om verbeterplannen op te stellen die in de resterende implementatie periode een verdere groei van volwassenheid in dienstverlening gestalte zal geven.

Proces coaching is een vast onderdeel van de ISM methode. Met proces coaching worden organisaties begeleid bij het leren werken met het ISM framework. ISM is compleet geïmplementeerd en geborgd binnen één jaar. Met de implementatie van ISM op basis van projectmanagement weet de opdrachtgever vooraf precies wanneer het project is afgerond en welke doelen behaald worden. U bepaalt het invoeringstempo zodat de lopende dienstverlening niet in gevaar komt. De implementatie van ISM is pas afgerond als de organisatie er goed mee werkt. Procesmatig en klantgericht werken betekent vaak een cultuuraanpassing en dat kost tijd.

Aan het eind van het traject kan een organisatie klaar zijn voor toetsing tegen een externe eisenkader (bijvoorbeeld ISO 27001, NEN7510 of COBIT).
ISM is bedoeld voor iedereen die zijn IT beheer succesvol wil uitvoeren. Grote en kleinere IT beheerorganisaties krijgen met ISM hun dienstverlening onder controle. Dat kunnen organisaties zijn die beginnen met procesmatig werken of organisaties die al met ITIL zijn begonnen, maar onvoldoende voortgang maken.

Ventus biedt ter ondersteuning de ISM opleidingen aan die enerzijds bijdragen aan het kennisniveau van de medewerkers en anderzijds een bijdrage leveren in het juist gebruik van de methode. Een certificering op ISM opleidingen behoort de mogelijkheden.

DE ISM FOUNDATION TRAINING

De tweedaagse training ISM Foundation heeft als doel om de deelnemer op hoofdlijnen inzicht te verschaffen in de werkwijze van een IT beheerorganisatie, volgens de aanpak van de ISM methode, zodat de deelnemer in staat is te functioneren in een organisatie waar ISM het gehanteerde referentiekader is.

DE ISM-ITIL BRIDGE

De training ISM-ITIL Bridge heeft als doel om de ITIL geschoolde deelnemer op hoofdlijnen inzicht te verschaffen in de werkwijze van een IT beheerorganisatie, volgens de aanpak van de ISM methode, zodat de deelnemer in staat is te functioneren in een organisatie waar ISM het gehanteerde referentiekader is. De training duurt één dag, die over twee dagdelen kan worden gespreid.

l

DE ISM EXAMENTRAINING

De ISM examentraining heeft als doel om de deelnemer optimaal voor te bereiden op het ISM Foundation of FSM Foundation examen.

De voordelen

Ventus professionals zijn gericht opgeleid om de ISM methode binnen uw organisatie te implementeren. Zij hebben jarenlange ervaring in servicemanagement en procesimplementaties in grote veranderende omgevingen. De standaard invoering maakt dat zij zich specifiek kunnen richten op datgene wat belangrijk is voor uw medewerkers en dienstverlening.

Met ISM werkt men toe naar een stabiele, gecontroleerde IT infrastructuur, waardoor kwaliteit, continuïteit en bedrijfszekerheid geen toevalligheden meer zijn maar realiseerbare doelen. De organisaties die ISM inmiddels gebruiken onderkennen eveneens:

de voordelen van ISM
N

Beschikking over eenvoudiger aanpasbare IT diensten, die beter presteren en sneller en efficiënter hersteld kunnen worden

N

De afspraken die de business over IT diensten maakt worden duidelijker en de resultaten worden aantoonbaar

N

Gebruikers hebben minder last van verstoringen en beschikken sneller over de gewenste functionaliteit

N

Snelle verbetering van de IT dienstverlening

N

Een veel snellere invoering van IT beheer en meer dan 50% besparing op de traditionele implementatiekosten van IT beheer

N

Complexiteitsreductie van ITIL en/of ASL

N

Besparingen op de procesmanagementkosten, inrichtingskosten van helpdesktool en de beschrijving van de processen

N

Aansluiting op bekende begrippen / definities binnen uw IT organisatie

N

Speciaal ontworpen opleidingen die aansluiten bij het gebruik van de methode

N

Een zeer effectieve voorbereiding op een ISO20000, ISO 27001 of een COBIT-audit