Inrichting contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement omvat alle activiteiten vanaf het sluiten van de overeenkomst tot en met het tot uitvoer brengen van de gemaakte afspraken. Het contract dient als uitgangspunt en als start voor de levering van diensten en producten vanuit de leverancier naar de interne organisatie.

De laatste jaren ontwikkelt de aandacht voor het onderwerp contractbeheer en contractmanagement zich in ras tempo. Organisaties worden zich meer en meer bewust van de risico’s van het onvoldoende beheren van overeenkomsten en van de kansen die hierbij blijven liggen in termen van kosten verlaging en opbrengstverhoging.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sandra ter Horst

Sandra

Sandra ter Horst

Managing Partner

E-mail:
s.ter.horst@ventus.nl

Telefoon:
06 51 50 34 08

Bekijk mijn LinkedIn

DE AANPAK

Het belang om te weten wat je in het bezit hebt aan contractuele verplichtingen komt vaak op momenten dat er ook daadwerkelijk noodzaak is om deze informatie te raadplegen. Alhoewel binnen organisaties deze stelling niet ontkent zal worden, is het toch een feit dat niet overal gedegen en effectief contractmanagement wordt uitgevoerd.

Theoretische kennis omtrent het implementeren en zorgdragen voor contract-compliance blijft lastig. Sterker nog, de implementatie van het contract nadat het is afgesloten vraagt specifieke kennis en een juiste aanpak. Als er onvoldoende aandacht en invulling wordt gegeven aan contractbeheer en contractmanagement kan dat leiden tot ongeoorloofde risico’s en ontevredenheid bij de betrokken partijen omdat niet het (gewenste) resultaat wordt geleverd.

Ook het ontbreken van contractmanagement tooling, het theoretisch kader/beleid én de capaciteit (vertaald in resources) leidt vaak tot een slechte start om contractmanagement een rol te laten spelen binnen een organisatie.

Ventus Information Management kan op basis van een Quick scan of een interview bepalen waar uw organisatie zich bevindt en kan op basis hiervan een indicatie geven van de nodige stappen en gerelateerde tijdslijnen.
Van belang is dat binnen de organisatie de nut en de noodzaak aanwezig is om te willen implementeren, mede omdat implementeren de nodige discipline en vasthoudendheid vraagt omdat het vaak om complexe en diverse contracten gaat die gecontroleerd dienen te worden.

De voordelen

Ventus Information Management heeft de juiste personen met kennis en ervaring die binnen uw organisatie in staat zijn om contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement in goede banen te leiden. Wij brengen vooraf in kaart wat er nodig is om het contractmanagement vorm te geven, en hoelang een implementatie van contractmanagement gaat duren. Dit is in grote lijnen weliswaar op basis van ervaringscijfers te benoemen, maar is sterk afhankelijk van de situatie binnen een organisatie.
de voordelen van ISM