skip to Main Content
Wessel van Muijen

Wessel van Muijen BCom

“Toepasbare technieken in zowel mijn hobby’s als werk”

 

Zowel pianospelen als het sleutelen aan auto’s en vrachtwagens is een grote hobby van mij. De techniek hierin vind ik namelijk zeer interessant. Je constateert een gebrek bij een auto: hoe ga je het oplossen en wat is de beste en eventueel de goedkoopste oplossing? Ook bij het bespelen van de piano komt veel techniek kijken, namelijk je vingerzetting, de dynamiek en het tellen zijn aspecten die op de juiste wijze toegepast dienen te worden. Dit zie ik als een grote uitdaging en is iets waar ik mijn voldoening uithaal! Ook binnen het testvakgebied kan ik dit goed kwijt. Mijn passie ligt voornamelijk bij testautomatisering en security testen. Hier is het ook belangrijk om de juiste techniek toe te passen en om accuraat te werk te gaan. Waarom faalt een testcase bij het automatisch runnen van het script? Het is leuk om hier vervolgens in te duiken, om het knelpunt te vinden en deze vervolgens te verhelpen. Dit geldt ook voor security testen. Waar zitten de ‘lekken’ binnen een systeem? Hoe kan de beveiliging omzeild worden en wat is de juiste oplossing hiervoor? Ik vind het een voorrecht om hiermee aan de slag te gaan en zo mijn steentje bij te dragen aan een veiligere en stabielere ICT-omgeving.