Steffie Kreffer versterkt Team Ventus

projectleider Steffie Kreffer

Steffie Kreffer versterkt Team Ventus

Steffie is een energieke en ervaren PMO, Projectleider én Business Analist voor IT-projecten en heeft o.a. ervaring binnen organisaties als het Openbare Ministerie, Bol.com, KPN en DOZ energieregie. Ze heeft een BSc van de Haagse Hogeschool in Technical Business Administration en is daarnaast Prince2, IPMA-D en PMO gecertificeerd. Steffie is een enthousiaste teamworker, analytisch sterk en kan goed omgaan met hoge werkdruk en verschillende belangen en prioriteiten. Ze krijgt energie van een rol als spin in het web, die er voor zorgdraagt dat alle projectmedewerkers tijdig de juiste informatie hebben om daarmee zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen en gemaakte afspraken kunnen nakomen, maar ze vindt het ook  leuk om bij de inhoud betrokken te zijn (bijvoorbeeld de juiste keuze voor een nieuw pakket of het in kaart brengen van de business requirements).

We zijn blij met haar komst en wensen haar veel succes en plezier bij Ventus en haar klanten!