Project Management Tag

Driving Digital Business was deze week het centrale thema op de jaarlijkse Gartner ITxpo. Volgens Gartner staan we aan het begin van de Digitale Industriële Revolutie. In een interview met Edwin Koose en Flip Houtman geeft Ventus haar visie op de belangrijkste take aways van...

Hoor jij ook steeds vaker de term scrum bij jullie in de wandelgangen? Werkt een team of afdeling al met scrum? Vraagt je baas ernaar of ben je zelf geïnteresseerd? Volg dan de training tot Certified Scrum Master die Dialogues Technology samen met Ventus organiseert....

Over een half jaar had u gewild dat u vandaag was begonnen! Veel organisaties zien er tegenop om te starten met de voorbereidingen voor de SEPA-migratie. Bij Ziggo weten ze dat de enige manier om op tijd SEPA-proof te zijn, is door de schouders onder...

Als u agile wilt gaan werken, is het van groot belang dat uw Portfolio Management aansluit op het agile gedachtengoed. Bij agile Portfolio Management kijkt u naar hoe ideeën binnenkomen; of ze worden gebundeld tot een project, of als story (requirement) op een portfolio backlog...

Ineens ziet u het licht en realiseert u zich dat het tijd is om, vooral als IT organisatie (IT afdeling binnen groot concern) wendbaarder te worden en sneller te innoveren. U moet wel. U raakt geënthousiasmeerd door agile scrum en neemt de stap om met...

In onze nieuwe column op www.executive-people.nl gaat Kim Bosman in op het moment waarop zij geraakt werd door het agile werken en overtuigd raakte van de kracht van deze andere aanpak binnen teams en projecten. Een boeiend verhaal over bewustwording en de kracht van verandering....

Hoor jij ook steeds vaker de term scrum bij jullie in de wandelgangen? Werkt een team of afdeling al met scrum? Vraagt je baas ernaar of ben je zelf geïnteresseerd? Volg dan de training tot Certified Scrum Master die we samen met Dialogues Technology organiseren....