Team

Per 1 oktober 2015 is het team van IT-managers binnen Ventus versterkt met de komst van René Wassink.  René Wassink is een zeer ervaren lijnmanager in IT-ontwikkeling en beheer en al ruim 15 jaar actief in diverse managementrollen binnen de IT. Zo was René o.a. Manager...

Per 1 juni j.l. is Pieter Willem de Haan teruggekeerd bij Ventus. Na een jaar een kans te hebben gegrepen als schaatstrainer in China, komt hij nu Ventus weer versterken als procesmanager en projectmanager. Eerder was Pieter Willem via Ventus werkzaam bij Staples als incident...

Van 12 - 14 mei wordt de jaarlijkse Open Group Summit gehouden. Deze keer dichtbij en wel in Amsterdam. Het topic dit jaar is Enabling Boundaryless Information Flow. Namens Ventus en de ASL/BiSL Foundation zal Walter Zondervan  spreken op dit congres, en wel op woensdagmiddag 14...

Als u agile wilt gaan werken, is het van groot belang dat uw Portfolio Management aansluit op het agile gedachtengoed. Bij agile Portfolio Management kijkt u naar hoe ideeën binnenkomen; of ze worden gebundeld tot een project, of als story (requirement) op een portfolio backlog...

Ee is een toenemende vraag naar betrouwbare stuur-informatie. Organisaties zijn zich hierbij vaak niet bewust dat deze stuurinformatie met de bestaande systemen prima te genereren is. Aanschaf en/of nieuwbouw is dan vaak de oplossing. Of dit ook altijd terecht is leest u in de laatste...

In onze nieuwe column op www.executive-people.nl gaat Kim Bosman in op het moment waarop zij geraakt werd door het agile werken en overtuigd raakte van de kracht van deze andere aanpak binnen teams en projecten. Een boeiend verhaal over bewustwording en de kracht van verandering....

In zijn meest recente column op www.executive-people.nl introduceert Ronald Wallenburg een 7 stappen-plan voor een succesvolle aanpak voor de bedrijfsmatige integratie van social media. Het artikel is een vervolg op de zeer veel gelezen column uit juli 2012, opgesteld door Ronald in samenwerking met Bibi...

Facilicom Facility Solutions is een toonaangevende organisatie op het gebied van integrale facilitaire dienstverlening en het management en heeft per 1 april 2011 de activiteiten van FacilityFORCE overgenomen betreffende de facilitaire dienstverlening voor het pand de Willemswerf in Rotterdam. Huurders van Willemswerf kunnen naast volledige ontzorging...