Team

In onze nieuwe column op www.executive-people.nl gaat Kim Bosman in op het moment waarop zij geraakt werd door het agile werken en overtuigd raakte van de kracht van deze andere aanpak binnen teams en projecten. Een boeiend verhaal over bewustwording en de kracht van verandering....

In zijn meest recente column op www.executive-people.nl introduceert Ronald Wallenburg een 7 stappen-plan voor een succesvolle aanpak voor de bedrijfsmatige integratie van social media. Het artikel is een vervolg op de zeer veel gelezen column uit juli 2012, opgesteld door Ronald in samenwerking met Bibi...

Facilicom Facility Solutions is een toonaangevende organisatie op het gebied van integrale facilitaire dienstverlening en het management en heeft per 1 april 2011 de activiteiten van FacilityFORCE overgenomen betreffende de facilitaire dienstverlening voor het pand de Willemswerf in Rotterdam. Huurders van Willemswerf kunnen naast volledige ontzorging...

Klagen over de ICT leverancier is aan de orde van de dag. Is dit echter altijd wel terecht? Walter Zondervan heeft altijd een gezonde dosis argwaan wanneer een gebruikersorganisatie klaagt over de IT-leverancier. Volgens hem zijn gebruikers vaak zelf het knelpunt. Ventus heeft dan ook...

Hoor jij ook steeds vaker de term scrum bij jullie in de wandelgangen? Werkt een team of afdeling al met scrum? Vraagt je baas ernaar of ben je zelf geïnteresseerd? Volg dan de training tot Certified Scrum Master die we samen met Dialogues Technology organiseren....

Voor bedrijven is het belangrijk om zich tijdig voor te bereiden op de veranderingen. Vanaf februari 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN. En gebruikt iedereen de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld administraties,...

BMW kiest ervoor om de elektrische auto niet als apart model maar als apart submerk op de markt te zetten.  Deze strategische marketingkeuze heeft een grote impact op de systemen en processen die door de automobielindustrie worden gebruikt. Het inpassen van nieuwe modellen is aan...

Dit is de titel van het interview dat Edwin Koose en Flip Houtman gaven aan Marco van der Hoeven voor de laatste editie van het Executive-People Magazine. Het artikel gaat in op de toegevoegde waarde van ondernemerschap, kunnen vertrouwen op bewezen resultaat en de kracht...

Het zakelijk gebruik van social media gaat verder dan alleen het aanwezig zijn op het net. Zonder strategie is het inzetten van social media dan ook gedoemd om te mislukken. Het kan ook anders. Lees hier mee over in onze laatste column op www.executive-people.nl.  Ronald...

In de bouw is het heel normaal om een aparte post op te nemen in de begroting zodat een onafhankelijke instantie de voortgang van een bouwproject kan controleren. Er wordt binnen ICT-projecten of jaarplannen echter zelden budget gereserveerd om de leverancier op dat vlak te...