In tijden van overvloed kun je veel bezitten en weinig benutten

In tijden van overvloed kun je veel bezitten en weinig benutten

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de besturing van de eerste NV ter wereld juist de basis heeft gelegd voor onze moderne besturingsmodellen. Zo vond het onderzoeksteam van historicus Oscar Gelderblom economische oplossingen voor nu in de archieven van toen.

Het belang van betrouwbare stuurinformatie of een goede informatievoorziening is zo vanzelfsprekend en belangrijk als het belang van goed bestuur zelf. Daarbij gaat het niet slechts om te kunnen vaststellen welke resultaten reeds zijn behaald, zoals een actueel overzicht van de financiële positie, maar het stelt de organisatie bovenal in staat om de koers voor de komende termijn uit te zetten.

Met een goede informatievoorziening krijgt u inzicht in betrouwbare stuurinformatie die uw bedrijfsprocessen ondersteunt en tegelijkertijd gereed maakt voor de huidige ontwikkelingen in de markt op het gebied van Cloud, Mobility, Social Media en Big Data. Hiervoor is het belangrijk inzicht te krijgen over de aanwezige architecturen (Business, Informatie en Technologie) en de onderlinge afhankelijkheden en relaties.

De behoefte aan stuurinformatie bestaat dus al heel lang. In tijden van overvloed hebben organisaties vaak voor elk stukje behoefte aan stuurinformatie nieuwe applicaties aangeschaft. Hierbij werd niet gekeken naar wat er al was of hoe applicaties konden worden ingepast in de bestaande architectuur. Over het algemeen bezit een organisatie na verloop van jaren dan ook een overvloed aan applicaties waarvan maar weinig functionaliteiten daadwerkelijk worden benut. Door uw informatievoorziening in kaart te brengen krijgt u inzicht in de architectuur van uw informatievoorziening en geeft het antwoord op de vraag; hoe hangen uw applicaties samen met uw bedrijfsprocessen? Ook is het belangrijk de functionele dekking van uw applicaties te analyseren; hoe goed ondersteunen uw applicaties uw bedrijfsprocessen?

De informatie-architectuur vormt daarmee de basis voor een omgeving waarin zich alleen data & applicaties bevinden die van belang zijn voor het genereren van uw stuurinformatie.

Een goed informatiemodel maakt inzichtelijk welke informatiediensten uw processen en organisatie onderdelen ondersteunen. Met de inrichting van de juiste architectuur ontstaat er een informatiemodel die een flexibiliteit bevat om de nieuwste ontwikkelingen op IT gebied te benutten met een geringe impact op de business- & informatie-architectuur en creëert een stabiele en toekomstvaste basis voor uw gehele informatievoorziening.

Dit weten we allang, alleen de noodzaak om ons eraan te houden was niet zo hoog. Er waren voldoende middelen voorhanden om van de architectuur af te wijken en wat nieuws te proberen. Met de voortschrijdende crisis en de daarmee gepaard gaande beperking van de beschikbare middelen, ontstaat er eindelijk op brede schaal een klimaat waarin er wel eerst gekeken wordt naar wat er al is. Dit verklaart ook de toenemende vraag naar het architectuur denken. In de praktijk blijkt dan vaak dat organisaties al veel meer hebben dan ze zelf weten en/of benutten. Een niet te missen kans toch?