Ventus en de Voedselbank

Ventus en de Voedselbank

Ook voor 2020 is er vanuit de Ventus Groep een bedrag beschikbaar gesteld dat vanuit het MVO-beleid aan een maatschappelijk verantwoord doel mocht worden besteed. Al jaren maakt de Ventus Groep hier jaarlijks met veel plezier een bedrag voor vrij, dat in de loop der jaren aan uiteenlopende doelen is besteed; van het verstrekken van microkredieten aan ondernemers in kansarme landen tot het stimuleren van alternatieve vormen van energie en elektrisch rijden.

Dit jaar heeft de PVT (personeelsvertegenwoordiging) 6 opties voorgesteld aan de medewerkers en geïnventariseerd waar de voorkeur van het team naar uit ging. De uitkomst was helder: Een donatie aan de voedselbanken stond met stip op nummer 1. Met de donatie aan de Voedselbanken draagt Ventus bij aan één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties: Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw. Het bedrag zal door de Voedselbanken o.a. besteed worden aan vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren, brandstof, huur voor gebouwen waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld. 

En hoewel Ventus blij is haar steentje bij te kunnen dragen, lijkt het helaas een druppel op een gloeiende plaat. Dus bij deze een oproep aan alle mensen die dit lezen en iets kunnen missen: doneer ook! Ook al is het een bedrag van 5 euro, alle kleine beetjes helpen! Niemand bij de voedselbank wordt betaald; ze werken uitsluitend met vrijwilligers. Voor meer informatie bezoek je voedselbankennederland.nl. Namens de collega’s van Ventus en de Voedselbanken hartelijk dank!