skip to Main Content
Shutterstock foto van twee mensen die op hun telefoon kijken

FutureXL BV wordt marktvenster voor Ventus

De markt is in hoog tempo aan het digitaliseren, waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar moeten worden verbonden. Ventus ziet de vraag naar Digitale Transformatie expertise dan ook enorm toenemen en gaat deze expertise vanaf deze week versterkt naar de markt brengen middels haar nieuwe dochteronderneming FutureXL. De directie van deze nieuwe onderneming zal hierbij gevoerd gaan worden door Ken van Ierlant en Fiona van Maanen.
Ken van Ierlant: “Veel directeuren hanteren een veel te nauwe definitie van digitalisering. Zij veranderen niets aan hun bedrijf, niets aan hun productmarktcombinatie. Digitalisering betekent voor hen: meer gebruik maken van de digitale kanalen, zodat ze hun bestaande producten en diensten beter kunnen verkopen. Dat moet anders, vinden wij.” Fiona van Maanen: “Ons uitgangspunt: voor een geslaagd digitaliseringstraject is organisatieverandering onvermijdelijk. En let wel, dan hebben we het niet over kleine, incrementele stapjes, maar over een totale transformatie.”
De experts van FutureXL leveren op basis van kennis en ervaring bij deze transformatie vraagstukken: Awareness programma’s over het hoe, wat en waarom van dergelijke projecten, het leveren van experts onder regie van de klant en realisatie van projecten onder regie van FutureXL middels een eigen projectenbureau.
→ Digital Academy: Biedt masterclasses op tactisch en executive niveau die het onderscheid maken in de Digitale wereld. Tal van vooraanstaande sprekers die uit eigen ervaring wegwijs bieden in “Tomorrow’s technology today” met name in het hoe en waar je begint met een duidelijk perspectief op realisatie en waardecreatie.
→ Professionals: Het succes van een digitale transformatie wordt bepaald door het beschikbaar hebben van de juiste kennis en ervaring. Wij zorgen dat onze klanten snel over de juiste professionals kunnen beschikken. Hoe? Door op basis van detachering of recruitment de juiste mensen bij uw organisatie te brengen.
→ Projects: De technologie van morgen wordt vandaag al toegepast. Startups en scale ups innoveren razendsnel wat de klantverwachting mee doet evolueren. Om als gevestigde organisatie ook maximaal mee te bewegen met alle kansen is er een disruptieve verandering vereist. Concreet zal de slag moeten worden gemaakt van applicatie- naar datacentrisch op een Nextgen platform. FutureXL heeft de expertise om onder onze regie een dergelijk project efficiënt en snel uit te voeren op basis van een vooraf overeengekomen resultaat.
Meer informatie over FutureXL is te vinden op www.futurexl.nl en via info@futurexl.nl of neem contact op met Ken van Ierlant via 06-20169360 of met Fiona van Maanen via 06-51995186.