skip to Main Content

Klachtenprocedure

 

Ventus werkt conform de ISO 9001:2008 certificering en streeft ernaar om elke dag waar te maken waarvoor we door onze opdrachtgevers worden ingeschakeld, namelijk. het leveren van kwalitatief hoogwaardige daadkracht, realisatiekracht, kennis en ervaring met betrekking tot onze vakgebieden. In dat kader past ook een klachtenregeling, want waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen wij u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Klacht indienen
Meestal kunnen klachten tijdens een goed gesprek worden opgelost. Is uw klacht met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen.

Afwikkeling klacht
Na het indienen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Er zal vervolgens met u contact worden opgenomen, u kunt om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure en krijgt schriftelijk bericht over de uitkomst hiervan.

Overige aspecten klachtenregeling
Het streven van Ventus is om de klacht in goed overleg met u te verhelpen. In bepaalde situaties kan het echter noodzakelijk zijn om de klacht voor te leggen aan een professionele onafhankelijke geschillencommissie.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U helpt ons hiermee om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij ons uiterste best doen om herhaling van de betreffende klacht te voorkomen. Ventus zal zich inspannen om uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen te herstellen.