skip to Main Content

Privacy verklaring

 

1) Waarborgen Privacy
Ventus detacheert vakmensen in de IT. Managers, specialisten en consultants. Hoog opgeleid, zeer ervaren, super gemotiveerd en beschikbaar als u ze nodig heeft!

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.ventus.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Ventus verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om haar diensten en producten goed in de markt te kunnen zetten, vragen te beantwoorden of onderzoek te doen naar het gebruik van de website.

3) Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken is dit meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. U heeft daarbij informatie over uzelf gegeven. Bijvoorbeeld als u een vraag, privacyklacht, datalek of incident bij ons meldt.

Tevens maakt www.ventus.nl gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website www.ventus.nl bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Al deze informatie wordt op gespeudonimiseerde manier verwerkt. Dit betekent dat het voor ons niet herleidbaar is wie deze informatie bij ons verwerkt.

Als laatst is het mogelijk om via de website bij ons te solliciteren. U bent vrij om uw CV via onze website naar ons toe te sturen.

4) Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
De belangrijkste grondslag waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat u contact met ons opneemt. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vast te leggen om u vraag/klacht te kunnen beantwoorden.

Voor het kunnen uitvoeren van (surf)gedrag op onze website hanteren wij de grondslag gerechtvaardigd belang. Aan de hand van de informatie die wij hierbij verzamelen kunnen wij de website, de diensten die wij aanbieden en de ervaring nog beter maken. U kunt zelf doormiddel van onze cookiebanner onze cookies accepteren of weigeren over de data die wij van u verzamelen. Tevens kunt u ervoor kiezen om de cookies te verwijderen uit uw browser.

Voor het verwerken van een sollicitatie, hanteren wij de grondslag gerechtvaardigd belang. Het is belangrijk dat wij een goede inschatting kunnen maken of u bij onze organisatie past.

5) Hoe beveiligen, bewaren en delen we uw gegevens?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Dit doen wij om te voorkomen dat de gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo worden uw gegevens tijdens verzending versleuteld en zijn deze onleesbaar mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Wij delen uw gegevens niet met derden. We kunnen de gegevens mogelijk moeten delen aan toezichthouders of het Openbaar Ministerie. Dit doen wij alleen als dat volgens de wet mag. Of als we een samenwerkingsovereenkomst hebben met een andere partij en het noodzakelijk is om gegevens te delen om onze taken uit te voeren.

6) Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als deze gegevens niet kloppen, kunt u dit laten verbeteren. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij komen er graag gezamenlijk uit!

7) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring van Ventus en specifiek www.ventus.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@ventus.nl.