SAFe

Steeds meer scrum binnen organisaties

Steeds meer organisaties omarmen het Agile werken met als doel:

  • de concurrentie voor te blijven door een korte Time to Market;
  • gebruik te maken van het voortschrijdend inzicht zodat alleen gebouwd wordt wat echt nodig is;

te kunnen blijven inspelen op de continu veranderende markten die organisaties bedienen.

Scrum is de meest gebruikte Agile aanpak, alleen richt Scrum zich vooral op het proces binnen het Scrum-team. Maar wat nu als de benodigde softwareopleveringen vereisen dat er meerdere teams aan werken? Hoe zorg je ervoor dat deze teams aligned blijven en het gezamenlijke resultaat werkelijk maximale waarde toevoegt aan de business? Scaled Agile Framework® (SAFe) is een raamwerk om juist dát voor elkaar te krijgen. Het SAFe raamwerk gaat o.a. in op hoe de product backlogs van de diverse Scrum-teams gevuld worden met Epics en/of User stories op zodanige wijze dat het werk van deze teams op elkaar afgestemd is. Wat we echter vaak zien is dat:

de kwaliteit van de Epics/User stories die uit dit proces komen vaak te laag is en de Epics te groot en te veelomvattend zijn;

er vaak een slechte aansluiting is met teams die nog volgens een andere ontwikkelmethodiek werken, bijvoorbeeld Waterval.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sandra ter Horst

Sandra

Sandra ter Horst

Managing Partner

E-mail:
s.ter.horst@ventus.nl

Telefoon:
06 51 50 34 08

Bekijk mijn LinkedIn

Het scrum proces

DE AANPAK

Onze professionals weten op basis van hun jarenlange ervaring dat een succesvolle release van een product begint met een kwalitatief goede set van eisen waaraan het product moet voldoen. Binnen Agile betekent dit dat de kwaliteit van de Epics goed moet zijn voordat deze in de sprint backlog komt van de Scrum-teams.
Dit doen we door per Epic / User story de business value en de risico’s te bepalen en die uit te zetten in een diagram. Vervolgens gaan we samen met de product owner en het realisatieteam:

A: vaststellen of deze User stories kunnen vervallen, aangezien ze een hoog risico met zich meebrengen en weinig toegevoegde waarde leveren;

B en C: vaststellen of de realisatie vereenvoudigd kan worden waardoor het risico omlaag gebracht (B) of de toegevoegde waarde omhoog gebracht kan worden (C), zodat gebruik kan worden gemaakt van de toegevoegde waarde van deze User stories;

D: vaststellen dat deze Epics / User Stories dienen te worden gerealiseerd.
Door dit proces goed te doorlopen, wordt de backlog lean. Bovendien wordt hiermee inzichtelijk wat het doel is van bepaalde functionaliteiten en waar de implementatierisico’s liggen. Hiermee kunnen de Scrum-teams hun voordeel doen en wordt de succesfactor van het Agile werken noemenswaardig verhoogd.

De voordelen

Met deze aanpak zijn onze professionals in staat om:

N

Beschikking over eenvoudiger aanpasbare IT diensten, die beter presteren en sneller en efficiënter hersteld kunnen worden

N

De afspraken die de business over IT diensten maakt worden duidelijker en de resultaten worden aantoonbaar

Hierdoor bereiken we dat:

N

De teams beter in staat zijn om een hogere velocity te realiseren en dus meer output te generen per sprint

N

De gerealiseerde output leaner is waardoor er geen verlies is aan onnodige realisatie van functionaliteiten die nooit gebruikt zullen worden.