skip to Main Content
Enterprise architect Edward Nuiten deelt zijn kennis

Enterprise architectuur, focus op samenhang tussen people, process en technology

Het succes van Ventus is te danken aan tientallen IT-professionals die iedere dag hun ervaring en expertise inzetten voor onze opdrachtgevers. In de serie “Focus op Functies” laten we steeds één van hen aan het woord over zijn of haar werkzaamheden, de uitdagingen van het vak en belangrijke trends en ontwikkelingen.

Met een missie en visie omschrijven organisaties wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze in de toekomst naartoe willen. Om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het bedrijf in dezelfde richting meebewegen en dat elke functie of afdeling bijdraagt aan dezelfde bedrijfsdoelen, rekening houdend met ontwikkelingen in de markt én binnen de organisatie, is de helikopterview van een enterprise architect onmisbaar. Edward Nuiten houdt zich voor Ventus dagelijks bezig met enterprise architectuur en legt in deze blog uit wat de mogelijkheden en de meerwaarde zijn van dit vakgebied.

Wat is enterprise architectuur?

“Enterprise architectuur richt zich op de samenhang van bedrijfskundige, veranderkundige en informatiekundige componenten in relatie tot de visie en de strategie van de organisatie. Het zorgt ervoor dat alle onderdelen van het bedrijf meebewegen met de dynamiek van de omgeving en dat daarbij vaste uitgangspunten, standaarden en regels worden gehanteerd. Dat het alleen om IT draait, is dus een misverstand. Juist de combinatie van people, process en technology is verantwoordelijk voor een succesvolle ontwikkeling van de organisatie en daar ligt dan ook de focus van de enterprise architectuur.

Natuurlijk speelt ook digitalisering een rol, maar het is de taak van een enterprise architect om vast te stellen hoe groot die rol is. Een organisatie die zijn dienstverlening wil verbeteren, bereikt dat niet per definitie door een nieuw CRM-systeem in te voeren of door bepaalde processen te automatiseren. Misschien is het juist meer persoonlijk contact waar mensen behoefte aan hebben en brengt dát het bedrijf dichter bij de klant. Wil een bedrijf gewoon snellere, foutloze producten en diensten leveren, dan is standaardisatie of automatisering van processen misschien wél noodzakelijk om operational excellence te bereiken.”

Wat voor waarde heeft enterprise architectuur?

“De waarde van de enterprise architectuur ligt in het inzicht en het bewaken van de samenhang. In tegenstelling tot bijvoorbeeld solution architecten en projectleiders, die zich op een kleiner aandachtsgebied richten, kijkt de enterprise architect naar het geheel. Waar staat de organisatie en waar wil zij naartoe? De architect is meestal degene die de CIO adviseert aan welke knoppen gedraaid moet worden om bij te dragen aan het behalen van de bedrijfsdoelen. Is het een kwestie van meer mensen, slimmere processen, betere, modernere technologie? Welke oplossingen liggen in lijn met de visie van het bedrijf? Welke oplossingen passen bij de bedrijfscultuur? Een strakke, dwingende workflow kan bijvoorbeeld gaan wringen met de vrijheid die medewerkers gewend zijn. En uiteraard spelen ook financiële aspecten een rol. Als de beste oplossing tevens de duurste is, moeten er misschien toch concessies worden gedaan. Daarom is het verstandig bij het maken van business cases ook architecten te betrekken, die gefundeerd advies kunnen geven. De gekozen oplossing, ook om bijvoorbeeld af te wijken van een architectuur advies, is uiteindelijk een besluit van het management.

Is enterprise architectuur voor elk bedrijf van toegevoegde waarde?

“Harvard Business School heeft onder honderden bedrijven onderzoek gedaan naar de waarde van enterprise architectuur als onderdeel van de bedrijfsstrategie.* Eén van de conclusies was dat enterprise architectuur altijd belangrijk is, maar dat de vorm waarin EA wordt uitgevoerd afhankelijk is van de grootte en het soort bedrijf. Kleinere, private organisaties en bijvoorbeeld kleinere gemeenten of het MKB hebben vaak niet de capaciteit om architecten in dienst te hebben, maar maken wel keuzes over de wijze waarop ze “people, process and technology” gaan toepassen. Ook daar kunnen architectuurprincipes het verschil maken bij de realisatie van hun doelen. Architectuur as a Service kan dan een oplossing zijn. Je kunt dan (wanneer nodig) een architectuurteam betrekken bij je organisatie om bijvoorbeeld te helpen bij het ontwikkelen van een duidelijke roadmap en ‘periodiek onderhoud’, zodat de organisatie zelf verder kan.”

* Enterprise architecture as strategy: creating a foundation for business execution / Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson / Harvard Business School Press (2006)

Hoe verhoudt enterprise architectuur zich tot business, domein en andere architectuur?

“Het grote verschil zit hem in de reikwijdte. Cloud, business, solution, domein en infra-architecten houden zich bezig met een specifiek onderdeel van de organisatie. Enterprise architectuur focust echt op het geheel, op strategisch niveau en op de samenhang tussen de verschillende componenten (people, process, technology). Andere architectuurdisciplines opereren vaak op tactisch of operationeel niveau. Je zou het ook kunnen zien als het onderscheid tussen richten, inrichten en verrichten.”

Waarom zijn architectuurprincipes zo belangrijk?

“Architectuurprincipes zijn een vertaling van strategische keuzes. Elke verandering die je binnen de organisatie wilt doorvoeren, leg je tegen deze principes aan. Het zijn de richtlijnen en standaarden, die voor eenheid zorgen. Je kunt het zien als vangrails, die ervoor zorgen dat niemand uit de bocht vliegt en dat iedereen dezelfde richting op gaat en zich aan dezelfde basisregels houdt. Architectuurprincipes zorgen er ook voor dat je niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en dat bepaalde keuzes gewoon vaststaan. Maar ook principes moet je onderhouden en soms is het zelfs nodig om ervan af te wijken. Ze dwingen je in elk geval, om er bewust over na te denken.”

Waarom ben jij enterprise architect geworden?

“Door mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de inrichting van organisaties. Waar staan ze voor, waar willen ze naartoe en hoe willen zij die doelen bereiken? Toen ik tijdens mijn diensttijd voor het eerst te maken kreeg met ICT had ik mijn eigen richting gevonden. Als enterprise architect heb ik een strategische rol en ben ik bezig met het grote geheel. Uiteraard werk ik tijdens opdrachten ook in andere architectuurrollen. Ik kijk niet alleen naar technologie, maar ook naar mensen, cultuur en processen. Ik bedenk hoe ik kan bijdragen aan samenhang tussen die verschillende bedrijfsaspecten en hoe ik daarmee de organisatie kan helpen haar doelstellingen te verwezenlijken. Dat is altijd weer een uitdaging, maar de voldoening is groot als ik aan het eind van mijn opdracht zie dat mijn werk een positieve impact heeft gehad en dat het de organisatie verder heeft gebracht.”

Hoe ziet de toekomst van enterprise architectuur eruit binnen Ventus?

“Ventus erkent het belang van enterprise architectuur voor elke organisatie. Daarom kijken we met elkaar hoe we op het gebied van EA meerwaarde kunnen creëren, ook voor kleinere organisaties. Nu wordt enterprise architectuur vaak ingezet bij grote organisaties, maar ook voor kleinere ondernemingen kan dit specialisme een groot verschil maken. Ventus is altijd bezig met de beste oplossing voor de klant. Het is erg interessant om daaraan mee te werken en om mee te denken. Het brengt je niet alleen als enterprise architect verder, maar je draagt ook bij aan de toekomst van je vakgebied.”

Edward Nuiten
enterprise architect

Lees ook de eerste blog van Edward: enterprise architect, birds eye view over het it landschap

Wil je meer weten over onze IT-professionals? Of wil je zelf bij Ventus aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op.