skip to Main Content
Drie professionals werken via het scaled agile framework.

SAFe; voordelen en nadelen voor organisaties die agile willen werken

Nu organisaties zich steeds sneller moeten aanpassen aan veranderingen, kan agile werken een sleutelrol spelen in het succes daarvan. Agile stelt organisaties in staat snel te reageren op ontwikkelingen en helpt bij het leveren van hoogwaardige producten en diensten. Een veelgebruikte aanpak voor het op grote schaal implementeren van Agile is het Scaled Agile Framework (SAFe).  

SAFe werd voor het eerst geïntroduceerd in 2012 en is sindsdien uitgegroeid tot één van de meest populaire raamwerken voor het schalen van agile werken binnen organisaties. Het is gebaseerd op een combinatie van best practices uit Agile/Scrum en Lean en biedt flexibiliteit en inzichtelijkheid. 

Op 15 maart 2023 is SAFe 6.0 gelanceerd, met o.a. meer aandacht voor flow, cultuur, AI, big data, Cloud en een aangepaste implementatie-roadmap.  

Voordelen van SAFe

  1. Schaalbaarheid; één van de grootste voordelen van SAFe is de mogelijkheid om het Agile/Scrum gedachtengoed toe te passen op grote organisaties. SAFe biedt een gestructureerde benadering om agile te schalen, van team- tot portfolioniveau. SAFe moedigt daarbij aan om verspilling en vertraging te voorkomen en de focus te leggen op continue verbetering. De uitkomst is vaak een hogere productiviteit. 
  2. Eénduidige rollen en verantwoordelijkheden; SAFe biedt een gestructureerde en heldere beschrijving van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen een geschaalde agile organisatie. Door een gedeeld begrip te creëren voor de verwachtingen en verantwoordelijkheden van elk teamlid, zorgt het voor effectieve samenwerking en meer betrokkenheid. 
  3. Afstemming; SAFe zorgt voor afstemming tussen verschillende teams en afdelingen door middel van Program Increment (PI) planning en een aantal syncs. Dit bevordert een betere samenwerking en communicatie tussen teams, wat leidt tot een hogere efficiëntie en snellere time-to-market. 
  4. Kwaliteitsborging; SAFe benadrukt het belang van kwaliteit in alle aspecten van het voortbrengingsproces. Het moedigt ingebouwde kwaliteitspraktijken aan zoals Continuous Integration, shift-left en geautomatiseerd testen, pair programming en peer review. Hierdoor zijn organisaties beter in staat om hoogwaardige producten en diensten te leveren. 

Nadelen van SAFe

  1. Complexiteit; SAFe kan intimiderend en complex zijn, vooral voor organisaties die net beginnen met agile werken. Het vereist kennis van de principes en praktijken en de implementatie kan leiden tot een benodigde extra investering van tijd en middelen. 
  2. Rigide; hoewel SAFe is ontworpen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen te bevorderen, kan het soms leiden tot een te rigide aanpak. Organisaties die zich te strikt aan het SAFe raamwerk houden, lopen het risico de voordelen van het agile werken te verliezen. In zulke gevallen leggen organisaties te veel nadruk op het volgen van het proces in plaats van op het leveren van waarde. 
  3. Weerstand; zoals bij elke grote verandering kan de implementatie van SAFe weerstand oproepen bij medewerkers die gewend zijn aan traditionele manieren van werken. Het implementeren van SAFe vereist een sterke betrokkenheid van het management en een effectieve verandermanagementstrategie om met weerstand om te gaan en een soepele overgang te faciliteren. 

Het is belangrijk dat organisaties, die overwegen SAFe te implementeren, de potentiële nadelen zorgvuldig afwegen tegen de voordelen. Een grondige analyse van de specifieke behoeften en doelen van de organisatie kan inzichtelijk maken of SAFe de juiste keuze is. Een scrum master of een agile coach kan daar goed bij helpen. 

Zoekt jouw organisatie een scrum master of agile coach? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder. 

Ben je als scrum master of agile coach toe aan de volgende stap in je carrière? Wij komen graag met jou in contact! 

-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor werkgevers