skip to Main Content
Enterprise architect Edward Nuiten deelt zijn kennis

Enterprise Architect, bird’s eye view over het IT-landschap

Het succes van Ventus is te danken aan tientallen IT-professionals die iedere dag hun ervaring en expertise inzetten voor onze opdrachtgevers. In de serie “Focus op Functies” laten we steeds één van hen aan het woord over zijn of haar werkzaamheden, de uitdagingen van het vak en belangrijke trends en ontwikkelingen.

In het digitaliseringsproces is het van groot belang dat bij de ontwikkeling en implementatie van technologische oplossingen rekening wordt gehouden met de doelstellingen en strategie van de organisatie als geheel. De persoon die zich hiermee bezighoudt, is de Enterprise Architect. Sinds april 2022 vervult Edward Nuiten deze rol bij Ventus. In deze blog geeft hij zijn visie op architectuur, laat hij zien dat een Enterprise Architect meer is dan alleen toezichthouder en adviseur en vertelt hij over de belangrijkste ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.   

Wat doet een enterprise architect?

Als enterprise architect leg je de verbinding tussen de organisatiestrategie en de inrichting van de informatiehuishouding. enterprise architectuur wordt vaak beperkt tot het realiseren van oplossingen op IT-gebied, maar omvat ook een duidelijke bedrijfskundige en veranderkundige component. Je stelt kaders op die aansluiten bij de missie en visie van het bedrijf. Deze kaders vormen uiteindelijk de vangrails waarbinnen de realisatie van oplossingen moet blijven. Als je daarvan af wilt wijken, moet je het motiveren. Domeinarchitecten met kennis van specifieke vakinhoudelijke of beleidsmatige domeinen gaan met de kaders aan de slag en jij toetst of de richtlijnen zijn gevolgd. Omdat je alles vanuit organisatiebreed perspectief ziet, heb je overzicht en kun je zoveel mogelijk sturen op hergebruik en standaardisatie.  

Welke vaardigheden heeft een enterprise architect nodig?

Naast grondige kennis van IT moet je ook kennis hebben van bedrijfs- en veranderkundige vakgebieden en, zeker bij de overheid, ervaring hebben met bestuurlijk complexe omgevingen. Dat vereist analytisch vermogen, pragmatisme en proactiviteit. Je moet kunnen inschatten wat wel werkt en wat niet. Architecten hebben meestal een adviserende rol. Je moet daarom goed kunnen communiceren en samenwerken met stakeholders op elk niveau.

Hoe ben jij in deze rol terechtgekomen?

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. De vraag waarom organisaties zijn ingericht zoals ze zijn ingericht, heb ik altijd interessant gevonden. Tijdens mijn diensttijd kwam ik voor het eerst in aanraking met een ICT-project. Daarbij kwamen ook bedrijfskundige vraagstukken aan de orde. Zo ben ik erin gerold. 

Sinds 1995 heb ik, met uitzondering van een kleine 3 jaar, altijd via detachering gewerkt. Voornamelijk bij overheidsinstanties, met af en toe een uitstapje naar de bank- en verzekeringswereld.  Ik heb veel te maken met organisatorische en technologische aanpassingen als gevolg van nieuwe wetgeving.

Wat vind jij zo leuk aan jouw werk?

Als enterprise architect begeef ik me op strategisch vlak en werk ik op het kantelpunt van business en IT. Ik opereer vaak op concernniveau en adviseer de directie over allerlei vraagstukken waar architectuur een rol kan vervullen. Door mijn bijdrage kan ik de aansluiting van het IT-landschap op de bedrijfsdoelstellingen helpen verbeteren en toekomstbestendig maken. Daarin vind ik mijn uitdaging. Ik hanteer een holistische aanpak en begin altijd met een opdrachtoriëntatie. Hoe is de situatie nu? Waar willen ze naartoe? Wat wordt er van mij verwacht? Wanneer ik klaar ben, wat is er dan gebeurd en waar staat de organisatie dan? Het geeft veel voldoening als je ziet dat jouw werkzaamheden een positieve impact hebben.  

Hoe lang ben je met een opdracht bezig?

Er zijn verschillende rollen in de architectuur. enterprise architect is bij uitstek een rol die door een interne medewerker wordt uitgevoerd. Het vraagt dan ook een lange commitment. Een verandering op strategisch niveau kun je niet in drie maanden realiseren, dus je richt je op de langetermijnstrategie. Er zijn ook opdrachtgevers die je voor kortere tijd inhuren, een architectuurdocument laten opstellen en vervolgens intern aan de slag gaan. Je kunt je dan afvragen wat de effectiviteit van zo’n opdracht is.  

Welke uitdagingen en ontwikkelingen zie je in jouw vakgebied?

Er is nu een grote ontwikkeling gaande door de opkomst van agile werken, waardoor de rol van de architect ter discussie staat. Bij agile werken draait het om flexibiliteit en het snel kunnen aanpassen aan situaties en eisen. enterprise architectuur richt zich juist op langetermijnvisie en stuurt door middel van kaders en standaarden. Dat staat elkaar in de weg. Binnen een agile organisatie, zoals het technologie gedreven bedrijfsleven, zal de enterprise architect meer afstand moeten nemen, totale controle moeten loslaten en van een sturende naar een begeleidende rol moeten gaan. 

Binnen de overheid zal er minder veranderen. Daar is het belangrijker vast te houden aan eerder gestelde doelen. Bijvoorbeeld om verkiezingsbeloftes op termijn te realiseren. Toch zie ik ook kansen voor de enterprise architect binnen commerciële organisaties. Door de rol breder op te pakken, niet te beperken tot IT, maar ook te helpen bij business cases, impact analyses, visies en innovatieplannen en deze te vertalen naar kaders en richtlijnen, kan de enterprise architect sturing geven op strategisch gebied. Een korte periode van ontwerp, gevolgd door een periode van ontwikkeling en wellicht ook innovatie. Wat je dan krijgt, is een hybride variant van Agile en Waterfall, het zogenaamde Agifall. Hierbij combineer je het beste van twee werelden: de snelheid en flexibiliteit van Agile met de controle en planning van Waterfall.

Waarom heb je voor Ventus gekozen?

In mijn carrière heb ik zowel bij kleinere bedrijven als Pentfox en grote spelers als Ordina en Cap gewerkt. Na een periode van 3 jaar in vaste dienst bij de Gemeente Rotterdam wilde ik terug naar de flexibiliteit en afwisseling van detachering. Ventus was voor mij de beste keuze. Ik hou van de openheid, het Intensieve samenwerken en het snel kunnen schakelen. Er heerst ook een echt teamgevoel en we inspireren en motiveren elkaar door te sparren en kennissessies te organiseren. Op IT-gebied ben je nooit uitgeleerd en het is erg fijn dat er zoveel aandacht is voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Wil je meer weten over onze IT-professionals? Of wil je zelf bij Ventus aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op via het formulier op onze website.

Edward Nuiten
enterprise architect

Wil je meer weten over onze IT-professionals? Of wil je zelf bij Ventus aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op.