skip to Main Content
Professionals die van Ventus naar de opdrachtgever gaan.

Wat is een detacheringsbureau?

Een detacheringsbureau levert tijdelijk professionals aan bedrijven en organisaties. Detacheringsbureaus zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zoals bijvoorbeeld IT, finance of techniek. Een detacheringsbureau stelt bedrijven en organisaties in staat om op korte termijn te beschikken over de expertise die op dat moment direct noodzakelijk is, zonder de noodzaak om deze professionals in dienst te nemen of een langdurige wervingsprocedure te doorlopen. Anders dan bij een uitzendbureau zijn de professionals in dienst bij het detacheringsbureau.

Wat doet een detacheringsbureau?

Detacheringsbureaus voorzien bedrijven en organisaties op aanvraag van tijdelijke, gespecialiseerde werknemers. Het gaat hier vaak om functies die organisaties zelf niet ingevuld krijgen of waarbij het om tijdelijke werkzaamheden gaat en het niet nodig is een vaste kracht aan te nemen. Detacheringsbureaus zijn hierdoor onderdeel van de flexibele arbeidsmarkt en daarmee van onschatbare waarde voor bedrijven die snel moeten inspelen op veranderingen in hun markt. Door gebruik te maken van een detacheringsbureau kunnen bedrijven snel en gemakkelijk personeelstekorten en -verloop opvullen zonder het tijdrovende proces van het aannemen van vaste werknemers te moeten doorlopen. Bovendien kunnen organisaties via een detacheringsbureau toegang krijgen tot ervaren en gespecialiseerde professionals, die misschien niet beschikbaar zijn via traditionele wervingsmethoden.

Voordelen van een detacheringsbureau voor werkgevers

Voor bedrijven en organisaties die gespecialiseerde professionals willen inhuren, kan een detacheringsbureau veel voordelen bieden.

  • Een detacheringsbureau biedt op korte termijn toegang tot ervaren en gekwalificeerd personeel, waardoor langdurige wervingsprocedures of vaste aanstellingen niet nodig zijn.
  • De professionals zijn in vaste dienst bij het detacheringsbureau en hebben daardoor geen effect op de formatie-omvang van de opdrachtgever. Werkgevers hoeven deze professionals dus niet zelf in dienst te nemen. Dit kan een groot voordeel zijn voor bedrijven die bijvoorbeeld te maken hebben met tijdelijke pieken in de werklast, of die tijdelijk extra expertise nodig hebben voor specifieke projecten.
  • Via detacheringsbureaus kunnen werkgevers vacatures snel invullen en zich direct aanpassen aan veranderende personeelsbehoeften.
  • Bedrijven kunnen detacheringsbureaus gebruiken om professionals te vinden voor moeilijk te vervullen gespecialiseerde functies.

Voordelen van een detacheringsbureau voor professionals

Het werken bij en namens een detacheringsbureau heeft legio voordelen voor professionals.

  • Detacheringsbureaus bieden professionals opdrachten die optimaal passen bij hun individuele behoeften en voorkeuren. Opdrachten kennen een beperkte duur (gemiddeld 6 – 18 maanden), maar bij het wisselen van opdracht hoeft een professional niet op zoek naar een nieuwe werkgever. De professional is en blijft in vaste dienst bij het detacheringsbureau en in samenspraak wordt er gezocht naar een nieuwe opdracht bij een volgende opdrachtgever.
  • Detacheringsbureaus bieden meer flexibiliteit in het werk, bijvoorbeeld qua locatie, branche en type bedrijf. Soms is het mogelijk te werken aan verschillende projecten bij verschillende bedrijven.
  • Detacheringsbureaus bieden vaak uitgebreide carrièrepaden en opleidingsplannen voor continue groei als professional.
  • Bij detacheringsbureaus werken collega’s met dezelfde drive, kennis en ervaring.
  • Detacheringsbureaus kennen vaak een platte organisatiestructuur, omdat deze geleid worden door en met professionals.
  • Detacheringsbureaus kennen vaak bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden met snelle groeimogelijkheden.

Wat kost een detacheringsbureau?

De kosten van detachering zijn afhankelijk van het gezochte specialisme, de gevraagde ervaring en de duur van de opdracht. Doorgaans worden detacheringsbureaus betaald via een vast uurtarief waarin alle bijbehorende kosten, zoals belastingen verzekeringen en eventuele vervoerskosten, zijn inbegrepen.

Kortom, een detacheringsbureau kan van grote waarde zijn voor zowel werkgevers als professionals. Door op korte termijn toegang te bieden tot ervaren professionals, kunnen detacheringsbureaus bedrijven helpen hun expertisebehoefte snel in te vullen. Tegelijkertijd bieden ze professionals de kans een afwisselende baan te vinden die optimaal aansluit bij hun behoeften en voorkeuren. Ook als die veranderen in de toekomst.

Spreken de voordelen van een detacheringsbureau je aan?
-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor werkgevers