skip to Main Content
Het woord risk neergelegd in scrabble.

ISO 28000 en het belang van supply chain management

In de moderne wereld van globalisering en digitalisering hebben organisaties te maken met steeds complexere toeleveringsketens. Het beheren van deze supply chains is van cruciaal belang om risico’s te minimaliseren. ISO 28000 is een internationale norm die specifiek gericht is op supply chain management, terwijl ISO 27001 zich richt op informatiebeveiliging. In dit artikel zullen we de ISO 28000-norm bespreken, het belang van supply chain management benadrukken en uitleggen hoe organisaties dit kunnen implementeren in combinatie met ISO 27001.

ISO 28000: supply chain security management systems

ISO 28000 is een norm ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en richt zich op het beheer van beveiligingsrisico’s in de gehele supply chain. Het heeft tot doel organisaties te helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden en het implementeren van effectieve maatregelen om deze risico’s te beperken. Deze norm biedt een raamwerk dat van toepassing is op allerlei soorten organisaties, ongeacht hun omvang of locatie.

De belangrijkste aspecten van ISO 28000 omvatten:

  1. Risicobeoordeling en -beheer: Het identificeren van mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden in de supply chain, evenals het ontwikkelen en implementeren van passende maatregelen om deze risico’s te minimaliseren. De specifieke implementatie van passende maatregelen wordt in de norm overgelaten aan de organisatie.
  2. Beveiligingsbeleid en -planning: Het vaststellen van beleid en doelstellingen met betrekking tot beveiliging binnen de supply chain, en het creëren van een actieplan om deze doelstellingen te bereiken.
  3. Beveiligingsbewustzijn en -training: Het waarborgen dat alle betrokken partijen binnen de supply chain zich bewust zijn van beveiligingsproblemen en getraind zijn om met deze uitdagingen om te gaan.
  4. Communicatie: Het bevorderen van effectieve communicatie binnen de supply chain, zowel intern als extern, om een soepele werking te waarborgen en incidenten snel te melden.
  5. Incidentbeheer: Het ontwikkelen van een reactieplan voor het omgaan met beveiligingsincidenten en het minimaliseren van hun impact.

Een afbeelding van een supply chain management

Het synergie-effect van ISO 28000 en ISO 27001

Het is duidelijk dat beide normen, ISO 28000 en ISO 27001, een kritische rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid en continuïteit van een organisatie. Door deze normen samen te implementeren, kunnen organisaties profiteren van een synergie-effect dat de algehele veerkracht van hun bedrijfsactiviteiten vergroot.

Beide normen raden een management systeem aan. Waar we bij de ISO 27001 een Information Security Management System (ISMS) kennen, is dit bij de ISO 28000 een Supply Chain Security Management System (SCSMS). Door beide managementsystemen te integreren krijg je een goed synergie-effect. Het gaat hierbij om het juist toepassen van een plan-do-check-act cyclus om beide normen steeds effectiever in de organisatie te hebben geïmplementeerd.

Belangrijke uitgangspunten bij beide normen zijn:

  1. Integratie van beveiliging: Door de implementatie van beide normen kunnen organisaties beveiligingsmaatregelen integreren in de gehele supply chain, inclusief informatiesystemen, fysieke infrastructuur en personeelstraining.
  2. Risicobeheer: De combinatie van ISO 28000 en ISO 27001 biedt een uitgebreider risicobeheersysteem, dat rekening houdt met zowel fysieke als digitale bedreigingen.
  3. Compliance en certificering: Het voldoen aan beide normen kan leiden tot certificeringen die het vertrouwen van klanten en stakeholders vergroten en de concurrentiepositie versterken.
  4. Incident response: De integratie van incidentresponsplannen, zowel voor fysieke als digitale beveiligingsincidenten, maakt een gecoördineerde aanpak mogelijk en minimaliseert de impact van potentiële verstoringen.

Samenvattend

Het beheren van de toeleveringsketen en de informatiebeveiliging zijn essentiële aspecten geworden voor moderne organisaties die streven naar veerkracht. ISO 28000 en ISO 27001 bieden gestandaardiseerde raamwerken om supply chain management en informatiebeveiliging te optimaliseren en risico’s te minimaliseren. Door beide normen te implementeren, kunnen organisaties een holistische benadering ontwikkelen om de algehele veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen, terwijl ze de vertrouwensrelatie met klanten en stakeholders versterken.

Een gestandaardiseerde raamwerk.

Een idee krijgen hoe complex de supply chain van jouw organisatie is? Of aan de slag met informatiebeveiliging op basis van de ISO 27001. Vanuit Ventus helpen we je graag verder!

-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor werkgevers