skip to Main Content
Contractondertekening Flip Houtman en René Maurits

De oprichting van de Ventus Matching Desk is een feit!

  • 2021

Sinds het begin van deze maand vervult de nieuwe opgerichte Matching Desk een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van de marktvraag en de beschikbare professionals van Ventus.
René Maurits maakte de overstap van HeadFirst naar Ventus en vervult deze rol in nauw overleg met de professionals zelf en het management.
Aanleiding is de forse groei afgelopen jaar en de groeidoelstellingen voor de komende jaren. Naar verwachting zal het team op korte termijn verder worden uitgebouwd.
De Matching Desk coördineert het aanbiedingsproces voor zowel Ventus Information Management, Ventus IT Professionals, Ventus Test Professionals als Ventus Data Professionals.
Een mooie stap in de verdere professionalisering van onze interne organisatie.
We zijn blij met zijn komst en wensen hem veel succes en plezier bij Ventus!