skip to Main Content
Arie van der Sman

Arie van der Sman

“Panta rhei”

 

“πάντα ῥεῖ”, alles stroomt, zo stelde Heraclitus. Ik zie hierin graag dat verandering de constante factor is die kansen en mogelijkheden biedt.

Het is aan ons om deze kansen en mogelijkheden te zien en te benutten, hierdoor is het in transitie- en migratietrajecten mogelijk om flexibel en effectief mee te bewegen met belangen, omstandigheden en doelen die aan verandering onderhevig zijn.

“Panta rhei” beschrijft ook bij uitstek ‘data in transit’; het deel van de IT waar ik door gefascineerd ben. Netwerkinfrastructuren (en het beheer daarvan) die gegevens snel en betrouwbaar, met inachtneming van alle eisen op het gebied van confidentialiteit en integriteit transporteren ter presentatie, bewerking of opslag.