skip to Main Content
Bart Mol

Bart Mol

“Waarom het coachen van digitale transformatie gelijk is aan topsport”

 

Naast mijn werk ben ik hoofdtrainer en coach van een dames onder 16 basketbalteam dat uitkomt in de hoogste divisie in Nederland. Hoewel dit een topsportteam is, staan plezier en ontwikkeling centraal in mijn aanpak. Dit betekent ook dat wij, de meiden zelf in samenwerking met de trainers, het maximaal haalbare vragen van iedereen op trainingen en in wedstrijden. We werken aan de ontwikkeling van het team en de individuele speelsters op fysieke, mentale en sociale aspecten van een topsportteam door het aanbieden van en vragen om passende uitdagingen. Deze jonge topsporters leren vroeg om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen over hun handelen.

Aan het begin van ieder seizoen starten we met een nieuw team, deels meiden vanuit het team van het vorige seizoen en deels meiden vanuit een jonger team. Hoewel we dezelfde strategie toepassen is de implementatie hiervan, de tactiek, en de snelheid waarmee deze tactiek implementeren per team verschillend. We zijn naast lichamelijke kenmerken, bijvoorbeeld: lengte, spierkracht, conditie, coördinatie, leersnelheid, afhankelijk van de aanwezige basis basketbalvaardigheden, de fundamentals, van de individuele speelsters. Daarnaast is in een sport als basketbal het vormen van een samenwerkend team (performing) belangrijk om goede resultaten te bereiken. Ik zoek altijd naar de beste invulling van de individuele sporter in het belang van het team en de individuele ontwikkeling. Om de vaardigheden aan te leren, gebruik ik wedstrijdsituatiegerichte drills en oefeningen, passend bij de individuele en team ontwikkeling. De drill of oefening geeft hiermee de sporter de kennis om een vaardigheid toe te passen in wedstrijdsituaties.

Wanneer we bovenstaande vertalen naar digitale transformatie trajecten zien we veel overeenkomsten. Ieder digitaal transformatie traject, hoewel op hoofdlijnen het einddoel weinig verschillend is, is uniek. Dit komt door verschillen in de processen (tactiek), de data (drills en oefeningen), de mensen (sporters) en de organisatie (team). Het begeleiden van deze trajecten vraagt om op het juiste moment de juiste vragen te stellen, de juiste discussies te voeren, de juiste deeloplossingen aan te bieden en de juiste beslissingen te nemen. In de afgelopen 20 jaar heb ik diverse organisatie geholpen en (be)geleid in het behalen van hun digitale doelstellingen en daarvoor in analogie met mijn derde passie, het zeilen met kajuitjachten: “de haven bereik je alleen veilig door met kennis en gecontroleerd te laveren”.

Key note: Het beleven van topsport is één van de meest uitdagende ervaringen die je op jonge leeftijd kan beleven. Het is een leerschool die je leven op een positieve manier vormt. Jongens en meiden die ervaring hebben opgedaan in de topsport gaan steviger en doelbewuster hun volwassen leven in. In hun schoolperiode worden ze vaak gezien als buitenbeentjes, echter in hun volwassen leven zijn het de parels van de maatschappij. De kans om deze jeugd te begeleiden is uniek.