skip to Main Content
Foto van security-specialist Robin van Doorn.

drs. Robin van Doorn

“De mens is het mooiste stukje van security”

 

Als ik zeg dat ik de mens het mooiste stukje van security vind krijg ik vaak de vraag: “als je de mens zo mooi vindt, waarom werk je dan in security?” De aanname is dan dat je binnen security vooral bezig bent met processen, protocollen en techniek. Niets is minder waar! Op de eerste plaats blijft security altijd een kwestie van mens tegen mens: hackers komen met steeds vernuftigere manieren om gebruik te maken van kwetsbaarheden, en aan de andere kant heb ik als Security Specialist de uitdaging hoe ik mijn cliënten kan helpen de overhand te houden in een landschap dat altijd in verandering is. Dat doe ik door mensen enthousiast te maken om hun security naar een hoger niveau te tillen. Security is dan wel vol van techniek, maar onder alle techniek is staat de mens centraal.