skip to Main Content
Robert Wallenburg

drs. Ronald Wallenburg

“Altijd kijken naar de volgende stap”

 

Ik krijg energie van werken in een team, een groep waarvan ik onderdeel ben, waarbij mijn voorkeursrol richtinggevend is. Onderdeel zijn van een team die in een veilige en vertrouwde omgeving, met onderling respect en waardering, ervaringen, kennis en kunde deelt. Niet om er zelf beter van te worden, maar om ervan te leren en zowel het team als jezelf te ontwikkelen.
Bewust en lerende van wat ik weet, wat ik niet weet en het meest boeiende, hetgeen ik niet weet wat ik niet weet, kan je mijns inziens complexe uitdagingen het best aangaan als je het van verschillende kanten bekijkt. Door ervaring, kennis en kunde te delen en te combineren groeien we samen. Creatief omgaan met gestelde fysieke en niet fysieke kaders. Elkaar inspireren en motiveren bij het bepalen én het realiseren van ‘de volgende stap’. Daar krijg ik energie van!