skip to Main Content
infrastructuur architect Gert-Jan Hilbrands in de schijnwerper.

In de schijnwerper – Gert-Jan Hilbrands

De IT-professionals van Ventus werken iedere dag achter de schermen bij onze opdrachtgevers. Zij managen, structureren, testen, beveiligen, ontwikkelen en bieden ondersteuning waar nodig. Wie zijn die mensen, die zich voor de meest uiteenlopende organisaties inzetten? Wat motiveert ze? En wat doen ze het liefst in hun vrije tijd? In deze rubriek zetten we steeds één van hen in de schijnwerper en maken we kennis met de persoon achter de professional.

Gert-Jan Hilbrands – ICT-architect

WAT DOET EEN ICT-ARCHITECT?

Als ICT-architect ontwerp je op basis van eisen en wensen van een opdrachtgever een nieuw informatiesysteem of bekijk je hoe een bestaand informatiesysteem aangepast kan worden, zodat het goed past in het bestaande ICT-landschap. Daarbij richt ik me niet alleen op de techniek, maar ook op andere domeinen die een rol spelen (applicaties, data en processen) en neem ik de impact op (eind)gebruikers en kosten mee. In feite zijn het drie stappen die je doorloopt: eerst de huidige situatie in kaart brengen en analyseren, daarna samen met de stakeholders vaststellen wat de gewenste situatie is en vervolgens in een ontwerp beschrijven wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken, rekening houdend met geldende kaders en richtlijnen.

WELKE VAARDIGHEDEN HEB JE NODIG ALS ICT-ARCHITECT?

Analytische vaardigheden zijn cruciaal voor elke architect. Daarnaast moet je beschikken over technisch inzicht, in staat zijn om overzicht te behouden, gevoel hebben voor de verhoudingen binnen een organisatie en goed kunnen communiceren, ook met mensen die niet in de IT zitten. Het is belangrijk om aan alle stakeholders een helder beeld te kunnen schetsen van de problemen en de mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen die daarbij komen kijken.

WAT IS KENMERKEND VOOR JOUW MANIER VAN WERKEN?

Ik probeer altijd verder te kijken dan alleen de techniek. Hoe kunnen processen binnen een organisatie verbeterd en geoptimaliseerd worden? Waar zit het probleem, wie zijn de stakeholders en hoe kunnen we de knelpunten aanpakken? Doordat ik alle architectuurdomeinen (business, data, applicaties en technologie) meeneem in de analyse, kijk ik met een zo breed mogelijke blik naar het probleem en de mogelijke oplossingen. Ik kan meepraten over business vraagstukken en zo het traditionele gat tussen business en IT overbruggen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om bij het hele traject betrokken te blijven en niet alleen een ontwerp af te leveren, waar de organisatie zich maar naar moet vormen. Soms wijkt de realiteit nu eenmaal af van wat je in gedachten had. Als je problemen tegenkomt kun je als betrokken architect altijd nog bijsturen en bijschaven.

AAN WAT VOOR OPDRACHT WERK JE NU?

Op dit moment werk ik als projectarchitect bij de provincie Gelderland aan vier verschillende opdrachten. Ik ben er bezig met de implementatie van een nieuw staten- en bestuurlijk- informatiesysteem, een applicatie voor het provincieloket, de Cloud-migratie van een applicatie voor project en programmamanagement en ook nog met een project rondom trajectprogrammering van provinciale wegen. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor het technische deel inclusief het bewaken van kaders en randvoorwaarden, zoals de informatiebeveiliging. 

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN JOUW VAK?

Je moet verschillende balletjes in de lucht houden, want je doet meerdere projecten tegelijkertijd en gaat van vraagstuk naar vraagstuk. Daarbij moet je overal in de materie duiken, zodat je weet wat er speelt en wat belangrijk is voor dat aandachtsgebied. Dat geeft dynamiek en uitdaging.

SINDS WANNEER BEN JE BIJ VENTUS?

Ik werk sinds oktober 2017 bij Ventus. Mijn achtergrond ligt in de Bedrijfsinformatica en de Bestuurlijke Informatiekunde (een specialisatie van Bedrijfseconomie). Na mijn studie ben ik meteen de IT in gerold. 

WAAROM HEB JE VOOR VENTUS GEKOZEN?

Iedereen is heel toegankelijk, er is weinig hiërarchie en je hebt directe lijntjes. Daarnaast biedt Ventus je alle ruimte en middelen om eigen initiatieven te ontplooien. Zelf ben ik op dit moment bezig met de propositie Architecture Value, waardoor het mogelijk wordt architectuur af te nemen ‘as a service’. Ik zie dat veel bedrijven behoefte hebben aan een flexibele inzet van architecten en Architecture Value kan daarin voorzien. Het is heel waardevol dat Ventus mij motiveert, stimuleert, en faciliteert bij de ontwikkeling van mijn eigen ideeën. 

VOOR WIE GA JE NAAR HUIS?

Met mijn vriendin en kinderen woon ik in Gieten in Drenthe. Ik heb een dochter van 19 en een zoon van 16, die na de zomer beide een hbo-opleiding gaan volgen. 

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?

Ik heb mijn hele leven al gevoetbald en doe dat nog steeds actief, op recreatief niveau, bij voetbalclub EEC. Ik maak daar ook als penningmeester deel uit van het bestuur. Verder lees ik graag, maar daar komt vanwege werk, studie, sport en vrijwilligerstaken soms weinig van terecht. 

ICT-architect, Gert-Jan Hilbrands aan het voetballen.

 

WAT IS JOUW ULTIEME DROOM?

Het lijkt me geweldig om nog eens een rondreis door Amerika te maken samen met mijn gezin. Vakantie is voor mij een combinatie van activiteiten en ontspanning. Soms relaxen op het strand, dan weer interessante steden bezoeken of door een mooi natuurgebied trekken. Ik denk dat ik dat in Amerika allemaal kan vinden. 

TOT SLOT. WELKE ONTWIKKELINGEN ZIE JIJ OP ARCHITECTUURGEBIED?

Technologische ontwikkelingen en met name het gebruik van AI gaan in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in de architectuur. Hoe gaan we AI inzetten en wat zijn de kaders waarbinnen we dat verantwoord vinden? Welke normen en waarden spelen daarbij een rol? Verder zie ik ook het aantal vraagstukken rond datamanagement en informatiebeveiliging toenemen. We zullen moeten gaan kijken hoe we veilig en efficiënt met z’n allen kunnen samenwerken en hoe we omgaan met alle data en kennis die er binnen de organisatie aanwezig is. Interessante materie, waar architecten zich goed in moeten gaan verdiepen.

Wil je meer weten over onze IT-professionals? Of wil je zelf bij Ventus aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op.

-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor opdrachtgevers