skip to Main Content

Data gedreven testen als basis voor test automatisering

Traditionele testautomatisering is gebaseerd op het creëren van testcases die handmatig zijn geschreven en die zijn ontworpen om specifieke functies van de software te testen. Deze testcases worden vervolgens geautomatiseerd met behulp van een testframework, waardoor ze snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd zonder dat er menselijke interactie nodig is.

Data gedreven   testen is een testmethode waarbij gegevens worden gebruikt om de testuitvoering te sturen, in plaats van tests uit te voeren met hard gecodeerde waarden. Met deze aanpak kunnen testers hun tests automatiseren en toch profiteren van de flexibiliteit en schaalbaarheid van een database of andere gegevensbronnen. Met deze aanpak kunnen de gegevens worden gebruikt om zowel functionele als niet-functionele tests aan te sturen zoals, prestatie-, integratie- en regressietests

Wanneer wordt data gedreven testen toegepast?

Data gedreven testautomatisering wordt toegepast in verschillende situaties, zoals:

  • Testen van complexe scenario’s: Als de software die wordt ontwikkeld complexe scenario’s heeft, kan data gedreven testautomatisering helpen om verschillende testgevallen te genereren en uit te voeren met behulp van verschillende combinaties van invoerwaarden. Dit maakt het mogelijk om het gedrag van de software te testen in verschillende scenario’s en randvoorwaarden.
  • Testen van grote hoeveelheden gegevens: Als de software die wordt ontwikkeld veel gegevens verwerkt, kan data gedreven testautomatisering helpen om verschillende sets van gegevens te genereren en te valideren.
  • Testen van integratie: Als de software die wordt ontwikkeld verschillende functies en componenten bevat die met elkaar moeten worden geïntegreerd, helpt data gedreven testautomatisering om de integratie tussen de verschillende functies en componenten te testen en te valideren.
  • Testen van regressie: Als de software die wordt ontwikkeld regelmatig wordt gewijzigd of geüpgraded, helpt data gedreven testautomatisering om te zorgen dat de kwaliteit van de regressietest gewaarborgd is.

Kortom, data gedreven testautomatisering wordt toegepast in situaties waarin grote hoeveelheden gegevens, complexe scenario’s en integratie tussen verschillende functies en componenten moeten worden getest.

Voordelen van data gedreven aanpak

Een organisatie kiest voor data gedreven test aanpak vanwege de verschillende voordelen. Hieronder de belangrijkste voordelen kort toegelicht:

  1. Efficiëntie: Met een data gedreven testaanpak kunnen grote aantallen testgevallen automatisch worden gegenereerd en uitgevoerd, waardoor de tijd en moeite die nodig zijn voor handmatige testen worden verminderd. Bovendien kunnen dezelfde testgevallen worden gebruikt om meerdere testsituaties te dekken, wat leidt tot nog grotere efficiëntie.
  2. Reproduceerbaarheid: Door het gebruik van gestructureerde testgegevens kunnen testcases eenvoudig worden gereproduceerd, zelfs nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de software.
  3. Schaalbaarheid: Data gedreven testen is goed schaalbaar. Testcases kunnen eenvoudig worden uitgebreid door nieuwe gegevens aan de testgevallen toe te voegen, zonder de noodzaak van handmatig schrijven van extra testcases.
  4. Kwaliteitsverbetering: Door het uitvoeren van testcases met verschillende sets van invoerwaarden kunnen meer bugs en fouten worden gevonden, wat leidt tot een hogere kwaliteit van de software.
  5. Risicobeheersing: Data gedreven test aanpak kan worden gebruikt om risico’s te beoordelen en testgevallen te prioriteren op basis van het potentiële bedrijfsrisico van een fout. Het belang van de data is een grote indicator voor het potentiële risico.
  6. Kostenbesparing: Het automatiseren van testcases met behulp van data gedreven testen kan leiden tot kostenbesparingen doordat het aantal benodigde testresources en de benodigde tijd voor testen wordt verminderd.

In conclusie, data gedreven testen is een populaire aanpak voor het testen van softwaretoepassingen, en biedt veel voordelen voor organisaties die op zoek zijn naar manieren om
hun testproces te optimaliseren en de kwaliteit van hun testactiviteiten te waarborgen. Het is echter belangrijk om de geschiktheid van deze aanpak voor elk specifiek project te beoordelen en af te wegen tegen andere testmethoden voordat een beslissing wordt genomen om deze te gebruiken.

Wij helpen graag om dit voor jouw organisatie in orde te brengen of het naar een volgend niveau te brengen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp. Of ben je een test automatiseerder en ben je toe aan een volgende stap in jouw carrière? Dan komen we graag met jou in contact!

-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor opdrachtgevers