skip to Main Content
Test professional test de software.

Bedrijfsrisicoanalyse essentieel bij software implementaties

Ventus Test Professionals (VTP) is gericht op het testen van software. De analyse van bedrijfsrisico’s, die bij de implementatie van een nieuwe applicatie een rol kunnen spelen, is daarbij een cruciaal onderdeel van onze aanpak. Daarnaast hanteren wij kwaliteitsattributen, die zijn afgeleid van de ISO 25010 (voorheen ISO 9126-1), voor een soepel en succesvol implementatieproces. In dit artikel laten we zien welke aandachtspunten wij als ervaren QA-specialist van belang vinden bij het uitvoeren van een effectieve analyse en wat de rol is van kwaliteitsattributen bij het selecteren/ontwikkelen en evalueren van een nieuwe applicatie.

Het belang van een goede risicoanalyse

Een uitgebreide risicoanalyse is een waardevol instrument om proactief potentiële problemen aan te pakken en de veerkracht van een organisatie te vergroten. Door nauwkeurige, relevante informatie te verzamelen en samen te werken met verschillende belanghebbenden kan de effectiviteit van het risicobeheer worden gewaarborgd. Wanneer een nieuwe applicatie in het IT-landschap geïmplementeerd wordt, moeten de volgende type risico’s in de analyse worden meegenomen:

 1. Technische risico’s, waarbij de focus ligt op compatibiliteit, continuïteit, schaalbaarheid en prestaties.
 2. Operationele risico’s, zowel tijdens de implementatie als erna. Denk aan onderbreking van bedrijfsactiviteiten, dataverlies tijdens de migratie of het niveau van training en acceptatie van de gebruikers.
 3. Financiële risico’s, zoals een hogere doorlooptijd en overschrijding van het budget.
 4. Organisatorische risico’s, met name weerstand tegen verandering, gebrek aan betrokkenheid en het ontbreken van steun vanuit het management voor de implementatie van de nieuwe applicatie.
 5. Data-integriteit en beveiligingsrisico’s, zoals het risico op gegevensverlies, datalekken, ongeautoriseerde toegang en het ontbreken van adequate beveiligingsmaatregelen.
 6. Leveranciersrisico’s, bijvoorbeeld onbetrouwbare leveranciers of leveranciers die niet aan de verwachtingen voldoen.

De rol van kwaliteitsattributen

Naast een grondige risicoanalyse zijn er vanuit een ISO-perspectief verschillende kwaliteitsattributen die wij binnen VTP belangrijk vinden bij de implementatie van een nieuw softwareproduct. Ventus gebruikt kwaliteitsattributen, die zijn afgeleid van de ISO 25010-norm. Deze norm beschrijft specifieke kenmerken voor de kwaliteit van softwareproducten. Niet alleen de selectie of ontwikkeling, maar ook de evaluatie en het testen van de applicatie wordt eenvoudiger en effectiever door de juiste vragen te stellen op het gebied van functionaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, efficiëntie, onderhoud, overdraagbaarheid en beveiliging. Het garanderen van de juiste kwaliteit vergroot de kans op een succesvolle implementatie en draagt bij aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Enkele belangrijke kwaliteitsattributen die wij relevant vinden voor een succesvolle implementatie:

Kwaliteitsattribuut Toelichting
Functionaliteit (Functionality):
 • Voldoet de applicatie aan de functionele vereisten van de organisatie?
 • Biedt het systeem alle benodigde functies en mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te ondersteunen?
Betrouwbaarheid (Reliability):
 • Kan de applicatie consistent en betrouwbaar presteren zonder storingen?
 • Hoe goed herstelt het systeem zich in geval van een storing of fout?
Bruikbaarheid (Usability)
 • Is de applicatie gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren?
 • Is er voldoende training en documentatie om gebruikers te ondersteunen?
Efficiëntie (Efficiency)
 • Hoe goed presteert de applicatie in termen van verwerkingssnelheid en resourcegebruik?
 • Worden de bedrijfsprocessen met het systeem efficiënt uitgevoerd?
Onderhoudbaarheid (Maintainability)
 • Is de applicatie gemakkelijk te onderhouden en aan te passen aan veranderende behoeften?
 • Hoe gemakkelijk kunnen updates en bugfixes worden doorgevoerd?
Overdraagbaarheid (Portability)
 • Kan de applicatie worden overgedragen naar andere omgevingen, bijvoorbeeld van testomgeving naar productieomgeving?
 • Is het systeem compatibel met verschillende platforms en technologieën?
Beveiliging (Security)
 • Hoe goed worden gegevens beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, manipulatie of diefstal?
 • Zijn er voldoende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen?

Mitigerende maatregelen

Na een uitgebreide risicoanalyse en het hanteren van de verschillende kwaliteitsattributen moeten er mitigerende maatregelen worden opgesteld, die de aanwezigheid en/of de impact van de risico’s zullen verminderen of zelfs wegnemen. Dit geldt zowel tijdens het implementatieproces als in de fase erna. Zo kan je op het gebied van operationele risico’s denken aan een verandermanagementtraject. Of om leveranciersrisico’s te beperken, gebruik maken van een solide Service Level Agreement (SLA). Door de risico’s vroeg in het proces te identificeren kunnen de juiste maatregelen genomen worden om een succesvolle implementatie te waarborgen. Door een proactieve aanpak, kan de organisatie mogelijke problemen vermijden en een naadloze overgang naar de nieuwe applicatie bevorderen.

Pragmatische aanpak en maatwerk

Het bepalen van de bedrijfsrisico’s bij de implementatie van nieuwe applicaties en het vervolgens opstellen en uitvoeren van mitigerende maatregelen is voor ieder project maatwerk. De aanpak van Ventus Test Professionals is daarbij pragmatisch en dynamisch. Geen theoretische verhandelingen, maar effectieve oplossingen, die zijn toegespitst op de organisatie en haar doelstellingen. Daarbij is een realistische roadmap voor het bereiken van de gewenste resultaten een essentieel onderdeel.

Spreekt dit je aan en wil je hier wel eens verder over praten? Als opdrachtgever of als test professional? We maken graag tijd voor je! Neem contact op met Jeroen Bijl (j.bijl@ventus.nl / 06-51560719) of Hans de Rooij (h.de.rooij@ventus.nl / 06-50886903) voor een vrijblijvend gesprek.