skip to Main Content
Pieter Willem de Haan en Mohamed Landolsi geven training in Nieuw-Zeeland.

BMW en Mini digitaliseren bestelprocessen voor Nieuw-Zeelandse markt

  • 2023

BMW is begonnen aan een uitdagend project dat de bestelprocessen in Nieuw Zeeland zal moderniseren en stroomlijnen. Het initiatief, geleid door een team van experts van BMW en Ventus, heeft als doel een geïntegreerde oplossing te bieden waarmee Nieuw Zeeland haar klanten efficiënter, sneller en flexibeler kan bedienen.

Het project in een notendop

Het doel is om geavanceerde digitale systemen bestelprocessen, distributie, productaanbod en prijsmanagement voor BMW en Mini in Nieuw-Zeeland te transformeren. In de komende maanden zal een nieuw systeem worden geïmplementeerd, dat wereldwijd wordt ondersteund Tijdens de implementatiefaseworden de lokale behoeften en processen nauwlettend geïnventariseerd.

Het projectteam is op dit moment ter plaatse in Nieuw-Zeeland om twee belangrijke doelstellingen te verwezenlijken. Ten eerste werken we samen met de lokale markt om de nieuwe applicatie te introduceren en de mogelijkheden van het systeem te demonstreren, terwijl we tegelijkertijd de lokale processen inventariseren. Een essentieel onderdeel van deze stap is de zogenaamde “Local Market Hero,” een lokale expert die alle details van de processen begrijpt. Een grondige GAP-analyse wordt uitgevoerd om als basis te dienen voor een implementatieplan dat volgend jaar van kracht wordt.

Ten tweede zijn er trainingen gegeven in nieuwe ondersteunende Product Master data systemen, waarin Nieuw Zeeland hun productaanbod en prijzen zal vastleggen. Deze training vond plaats in zowel Nieuw Zeeland als Australië, omdat beide markten nauw samenwerken en vergelijkbare producten aanbieden. Australië zal Nieuw-Zeeland ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe processen.

Wie zijn hierbij betrokken?

Namens Ventus zijn Pieter Willem de Haan en Mohamed Landolsi aanwezig. Mohamed leidt de workshop en de GAP-analyse van het bestelproces, terwijl Pieter Willem zich bezighoudt met de training in de product master data systemen. Ze werken nauw samen om een optimale oplossing te vinden die de lokale markt bedient terwijl ze profiteren van de efficiëntievoordelen van wereldwijd ondersteunde systemen.

BMW en Ventus hebben de afgelopen weken intensief voorbereidend werk verricht en zijn nu samen met de Nieuw-Zeelandse markt in gesprek om de volgende stappen te plannen. We hebben de mogelijkheden van het nieuwe systeem getoond en waardevolle input gekregen, gebaseerd op de lokale omstandigheden, zoals de rijk uitgeruste auto’s in Nieuw-Zeeland en de uitdagingen van een uitgestrekt land met dealers die soms meer dan 1000 km uit elkaar liggen.

De toekomst

Dit project heeft BMW en Mini in Nieuw-Zeeland en Australië al dichter bij de implementatie van geavanceerde bestelprocessen gebracht. In de komende maanden zal de GAP-analyse worden afgerond, gevolgd door het overdragen van het implementatietraject aan het ontwikkelteam in München. De Go Live-datum is gepland voor april volgend jaar, en deze innovatieve aanpak belooft de manier waarop BMW en Mini zaken doen in Nieuw-Zeeland sterk te verbeteren..

Dit uitdagende project benadrukt de toewijding van het bedrijf aan het verbeteren van de klantbeleving en het stroomlijnen van haar operaties in de regio. De autoliefhebbers en dealers in Nieuw-Zeeland kunnen uitkijken naar de veranderingen die deze digitale innovatie zal brengen.