skip to Main Content
Dave Koffij

Dave Koffij

“Ongelofelijke dingen kunnen eenvoudig worden gedaan als we toegewijd zijn om ze te laten gebeuren.”

 

Dave is een gedreven, analytisch en resultaatgerichte IT-architect/ consultant. Als architect heeft hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel om concrete doelstellingen te realiseren en heeft hij ruime ervaring in het analyseren, ontwerpen en bewerkstelligen van zowel nieuwe, als bestaande toepassingen in lokale IT-landschappen en/of Cloud. Zijn opgedane ervaringen hebben geresulteerd in het realiseren van duurzame en innovatieve oplossingen waarbij de essentie ligt op bijvoorbeeld het voorkomen van leveranciersvergrendeling of real-time informatiesystemen. Ook heeft Dave veel kennis van moderne technologische toepassingen, methodologieën en raamwerken, beveiligingskaders en beleidsrichtlijnen binnen diverse branches evenals de overheid.

Ruim voor de eerste Microsoft Windows zijn intrede deed, ruim voor de revolutie van Linux en later Android volgde Dave met veel interesse de ontwikkelingen en innovaties op gebied van technologie, digitalisering en de transformatie op gebied van lokale IT naar Cloud. In deze fase heeft Dave zich de verschillende disciplines (OSI Model), essentiële concepten en patronen eigen gemaakt, bijvoorbeeld virtualisatie. Door de ontwikkelingen in de industrie te volgen, de evolutie van het datacenter, de transformatie van traditionele werkplek, de verschillende dienstverleningsvormen, snellere netwerkentechnieken heeft Dave veel inzicht en kennis gekregen in de hoge mate van complexiteit, integratievormen, snellere netwerken en de bijbehorende aspecten als snel kunnen handelen om de concurrent voor te kunnen zijn of om continuïteit en betrouwbaarheid van data te kunnen waarborgen in een besluitvormingsproces. Dankzij de continue veranderende ICT-industrie, de behoefte voor nog veiligere producten en strategische life Cycle management heeft Dave veel ervaring op kunnen doen en is gegroeid tot een volwaardige professional op dit gebied.