skip to Main Content
Een complex samenspel waar Architecture as a Service een oplossing in kan bieden.

De toegevoegde waarde van Architecture as a Service

In de wereld van technologie en bedrijfsvoering is er een groeiende trend richting ‘as-a-service’-modellen, waarbij bedrijven verschillende diensten en oplossingen kunnen afnemen zonder zelf de expertise te (hoeven) bezitten. Een van de nieuwste toevoegingen aan deze lijst is “Architecture as a Service” (AaaS), een model waarbij bedrijven externe architectuurdiensten kunnen afnemen om hun IT-omgeving / landschap zo optimaal mogelijk te laten ontwerpen en ondersteunen voor het bereiken van de zakelijke doelstellingen.

Een organisatie is een complex samenspel van mensen, processen en informatietechnologie, waarmee producten of diensten geleverd kunnen worden. Organisaties worden continue geconfronteerd met veranderingen, zowel vanuit interne als externe omgevingsfactoren. Deze veranderingen en het besturen daarvan vereisen zowel aandacht als inzicht. Het toepassen van architectuur via een service kan hierbij nadrukkelijk helpen.

Maar wat is Architecture as a Service precies?

In wezen biedt AaaS bedrijven een externe architectuurdienst aan, waarbij een architect of een team van ervaren architecten het IT landschap van een bedrijf kan analyseren, optimaliseren en indien nodig beter kan laten aansluiten op de bedrijfsprocessen. Dit omvat alles: van het in kaart brengen van de huidige samenhang van processen en IT, tot aan het uitwerken van verbetervoorstellen voorzien van financiële onderbouwing en het uiteindelijk ontwerpen van- en ondersteunen om te komen tot een verbeterd IT landschap.

Elke gewenste verandering, of innovatie, begint met inzicht en overzicht. In de huidige competitieve zakelijke omgeving kan AaaS bedrijven helpen om een ​​voorsprong te behouden op hun concurrenten. Door gebruik te maken van hoogwaardige architectuurdiensten kunnen bedrijven hun efficiëntie, prestaties en beveiliging verbeteren, terwijl ze zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en kosten kunnen besparen. AaaS biedt een flexibele, kosteneffectieve en schaalbare oplossing voor bedrijven die hun IT-landschap willen optimaliseren om zo hun bedrijfsdoelen beter en eenvoudiger te kunnen  bereiken.

Is er een standaard werkmethode?

Elk vraagstuk is anders, maar de wijze om het vraagstuk aan te pakken en tot antwoorden te komen is dat niet. Elk vraagstuk kan via een vast stramien tot een afweging van het beste antwoord, of oplossing komen. Cruciaal is om er naar te kijken vanuit verschillende invalshoeken (mensen, processen, data, applicaties, techniek, financiën) en dat is precies waar een architect zich onderscheid.

De scope van de service richt zich vooral op het informatie- en technisch domein. De relatie met het bedrijfsdomein is echter essentieel voor een goede architectuur, dus dat domein zal ook zeker “geraakt” worden. Uitgaande van het 9 vlaks model (Rick Maes, visie op informatiemanagement) kunnen we stellen dat architectuur op alle vlakken speelt. Het is voor de architect van belang om zowel in het strategisch richten en het tactisch inrichten binnen een organisatie, ook voldoende te weten van het operationeel verrichten.

Een ander voordeel van AaaS is de flexibiliteit die het biedt. Bedrijven kunnen diensten afnemen op basis van hun specifieke behoeften en budget en kunnen deze diensten ook opschalen of neerwaarts bijstellen naarmate hun behoeften veranderen. Dit stelt bedrijven in staat om de afgenomen architectuurdienst aan te passen aan veranderende omstandigheden en tegelijkertijd hun uitgaven te beheersen Door gebruik te maken van de expertise van externe architecten kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun IT landschap optimaal presteert, maar ook beveiligd is tegen bedreigingen. Dit kan helpen om de algehele efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en risico’s te minimaliseren.

Het verschilt per organisatie welke mate van waarde IT architectuur of AaaS kan toevoegen aan uw organisatie, dit is in grote mate afhankelijk van de problemen en vraagstukken waarmee uw organisatie worstelt. Ondank dat werken onder architectuur een doorlopend proces is kan er behoefte zijn aan alleen tijdelijke inzet. Door de architectuur (deels) uit te besteden, kunnen bedrijven zich richten op hun kernactiviteiten en de ontwikkeling van hun producten en diensten. Dit kan helpen om de concurrentiepositie te verbeteren en de bedrijfsgroei te stimuleren.

Is AaaS een toevoeging voor mijn bedrijf?

In conclusie kan AaaS een waardevolle toevoeging zijn voor bedrijven die hun IT landschap willen verbeteren en hun bedrijfsdoelen willen bereiken zonder de noodzaak van het in dienst nemen en trainen van eigen personeel. Door gebruik te maken van hoogwaardige architectuur diensten kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren, kosten verlagen en zich concentreren op hun kernactiviteiten. Bovendien biedt AaaS de flexibiliteit om diensten af te nemen op basis van specifieke behoeften en budget en deze diensten op te schalen of bij te stellen naarmate de behoeften veranderen.

-> Bekijk de mogelijkheden voor professionals
-> Bekijk de mogelijkheden voor werkgevers