skip to Main Content
Header voor de blog van Ryan Rampursad

Agile coach, drijvende kracht achter wendbaarheid

Het succes van Ventus is te danken aan tientallen IT-professionals die iedere dag hun ervaring en expertise inzetten voor onze opdrachtgevers. In de serie “Focus op Functies” laten we steeds één van hen aan het woord over zijn of haar werkzaamheden, de uitdagingen van het vak en belangrijke trends en ontwikkelingen.

De markt en maatschappij zijn constant in beweging. Voor organisaties die bij willen blijven is het van cruciaal belang daarin mee te gaan. Wendbaar (of agile) zijn is daarvoor een vereiste. Ventus heeft gespecialiseerde IT-professionals die dit proces in goede banen kunnen leiden. Een van hen is Ryan Rampursad, een agile coach en scrum master, die sinds 2018 zijn kwaliteiten inzet voor opdrachtgevers van Ventus. Ryan richt zich als agile coach op het grote geheel en helpt organisaties bij hun transitie naar agile werken.

Wat is agile?

“Agile betekent letterlijk wendbaar. Het is een term die in de IT wordt gebruikt voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Agile werken bestaat al langer, maar wordt de laatste jaren steeds meer gezien als succesfactor voor digitale transformatie. Een organisatie die volgens de agile methodiek werkt, is in staat snel in te spelen op veranderingen. Bijvoorbeeld als ontwikkelingen in de markt of gebruikers daarom vragen. In een agile omgeving werken teams in korte cycli aan een bepaald resultaat en kun je op elk moment de prioriteiten bijstellen.”  

Wat is agile werken?

“Typerend voor agile werken zijn de korte cycli, sprints genoemd. Met elke sprint wordt iets opgeleverd dat van waarde is voor de stakeholders. Door na iedere sprint de balans op te maken, kan in de volgende stap eventueel functionaliteit worden aangepast, toegevoegd of geschrapt, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Dat tussentijds toetsen van het resultaat is de kracht van agile werken. Het maakt een organisatie wendbaar en flexibel. Bovendien worden er door het vaststellen van klantwaarden veel bewustere keuzes gemaakt.”

Kun je een voorbeeld geven van agile werken?

“Op dit moment werk ik voor een opdrachtgever in de zorg. Deze instantie heeft onlangs het agile werken geadopteerd en een van de teams richt zich op de doorontwikkeling van de website en het intranet. In meerdere sprints wordt de functionaliteit ervan vergroot, zodat het voor de eindgebruiker makkelijker wordt om informatie op één plek te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door koppelingen te maken met andere systemen. Maar ook door tekstuele aanpassingen te doen. Iedere sprint is waarde-gedreven en voegt iets toe voor de stakeholders.” 

Wat is het verschil tussen agile en scrum?

“Agile is eigenlijk een mindset. Het gaat uit van het idee dat een organisatie wendbaar moet zijn en zich snel moet kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt. Die flexibiliteit creëer je door volgens een bepaalde methode te werken, ook wel raamwerk genoemd. De bekendste agile raamwerken zijn scrum en kanban. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op waarde, dat feedback centraal staat en dat aanpassingen snel te regelen zijn. Scrum is dus een manier om agile te werken.”

Wat doet een agile coach?

“Als een organisatie agile wil gaan werken, heeft dat invloed op alle lagen binnen het bedrijf. Als agile coach zit je dus aan verschillende tafels voor overleg en heb je een brede kijk op de organisatie. Je moet dingen uitdenken, visualiseren, uitleggen en bent zowel kennisbron als leraar en coach. Ervaring met verandermanagement en teams (als scrum master) en kennis van raamwerken als scrum, kanban, DevOps, Lean, Safe en Nexus zijn een must. Je moet kunnen zien wat wel en niet werkt (analytisch vermogen) en je hebt organisatiesensitiviteit en leergierigheid nodig. Wanneer je teamindelingen maakt of voorstelt, geef je ook aan welke waarde die teams toevoegen. Soms geef je bij een startend team als scrum master het goede voorbeeld bij de eerste sprints. Daarna draag je het over en verdwijn je zelf steeds meer naar de achtergrond. 

Waarom ben jij agile coach geworden?

“Ik ben begonnen als scrum master. Daardoor heb ik veel ervaring met agile werken. Als agile coach praat je niet alleen vanuit de theorie maar ook vanuit de praktijk. Je richt je op het grotere geheel van de organisatie en niet alleen op een team. Wat mij aanspreekt is dat geen dag hetzelfde is. Je bent veel in gesprek, leert verschillende mensen kennen, wordt uitgedaagd en hebt uiteenlopende competenties nodig. Je moet kunnen luisteren, communiceren, overtuigen, analyseren en schakelen in leiderschapsstijlen. Als agile coach komt alles bij elkaar. Je draagt bij aan een grote verandering en bent met mensen bezig. Met mijn bedrijfskundige achtergrond doe ik precies waar ik voor gestudeerd heb.”

Hoe helpt Ventus?

Bij Ventus wordt de rol van scrum master vaak gecombineerd met die van agile coach. Als je scrum ervaring hebt en leergierig bent, kun je je tot agile coach ontwikkelen. Met bijscholing en trainingen kun je de nodige certificaten halen, maar het meeste leer je in de praktijk. Ook van collega’s leer je veel. Meerdere keren per jaar sparren we met elkaar en houden een intervisie over agile onderwerpen. Hierdoor blijf je scherp, want hoewel de basis van agile hetzelfde blijft, ontwikkelen de raamwerken, methodes en technieken zich voortdurend op basis van de praktijk. 

Ryan Rampursad
Scrum master / RTE

Lees ook de blog van Ryan over de rol van scrum master.

Wil je meer weten over onze IT-professionals? Of wil je zelf bij Ventus aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op.