skip to Main Content
infrastructuur architect Gert-Jan Hilbrands schrijft een blog.

IT-architect: “Architecture Value staat dichtbij de realiteit”

Het succes van Ventus is te danken aan tientallen IT-professionals die iedere dag hun ervaring en expertise inzetten voor onze opdrachtgevers. In de serie “Focus op Functies” laten we steeds één van hen aan het woord over zijn of haar werkzaamheden, de uitdagingen van het vak en belangrijke trends en ontwikkelingen.

Ook op het gebied van architectuur ervaren steeds meer organisaties de voordelen van een flexibele schil. Op- en afschalen wanneer dat nodig is, zonder direct vast te zitten aan langdurige contracten. Architecture Value, opgezet door IT-architect Gert-Jan Hilbrands van Ventus, helpt bedrijven de maximale waarde uit hun IT-landschap te halen.  “Onze architecten zitten niet in een ivoren toren, van waaruit ze alleen maar de kaders bepalen. Ze staan dichtbij de realiteit en lopen niet weg voor problemen. Als de situatie daarom vraagt, passen zij hun ontwerpen aan, zodat het voor de organisatie altijd werkbaar blijft.”

Hoe is Architecture Value tot stand gekomen?

Als IT-architect ken ik maar al te goed de waarde van sturing op het IT-landschap. Om businessdoelen te bereiken, is het noodzakelijk dat mensen, processen en IT op elkaar zijn afgestemd en elkaars kracht versterken. Zeker wanneer de organisatie geconfronteerd wordt met veranderingen, of dat nou intern of extern is. Architectuur kan daarbij helpen, maar niet elke organisatie heeft fulltime architecten in huis. Door architectuur aan te bieden as a service, kun je afrekenen op gebruik. Dat is niet alleen efficiënt maar ook kostenbesparend. Die aspecten zijn het uitgangspunt geweest voor de oprichting van Architecture Value.

Is Architecture Value een onderdeel van Ventus?

Ja, zo kun je het zien. De architecten van Architecture Value zijn professionals die zich al jaren voor Ventus bewezen hebben. Stuk voor stuk ervaren mensen, die ingezet kunnen worden binnen alle architectuurdomeinen. Doordat we Architecture Value als aparte brand in de markt zetten, kunnen we meer aandacht vestigen op deze dienst en ons beter profileren. Ventus faciliteert en ondersteunt, maar wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat is de waarde van architectuur?

Architectuur zorgt voor structuur. Het zorgt voor een raamwerk met duidelijke kaders en standaarden, dat ervoor zorgt dat iedereen werkt richting een gemeenschappelijk bedrijfsdoel. Het biedt houvast, bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe technologieën of het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Je moet architectuur niet zien als een eenmalig ontwerp, waar alles naar gevormd moet worden, maar meer als een continu proces dat meebeweegt met markttrends en veranderingen, zowel intern als extern. Daarom is het ook belangrijk om de IT-architectuur van de organisatie met enige regelmaat tegen het licht te houden. Architecture as a Service is dan een uitkomst voor bedrijven die daar zelf geen expertise of capaciteit voor in huis hebben.

Waarin onderscheidt Architecture Value zich?

Wij zorgen voor architectuur op maat, periodiek of tijdelijk. Dankzij een holistische aanpak geven onze architecten inzicht in de samenhang tussen mensen, processen en IT. Zij zoeken naar passende oplossingen en gaan daarbij pragmatisch en flexibel te werk. Wij zijn niet van de voorschrijvende architectuur, waarbij de organisatie zich moet voegen naar het ontwerp, maar houden rekening met de specifieke situatie bij de klant en passen ons ontwerp daarop aan. Dat werkt voor iedereen het beste en levert uiteindelijk de meeste waarde op.

Voor wie is Architecture Value bedoeld?

Iedereen kan gebruik maken van de diensten van Architecture Value, van kleine tot grote organisaties. Voor kleine bedrijven zal de abonnementsvorm het meest aantrekkelijk zijn, Architecture as a Service. Dan heb je een aantal uren per week of per maand een architect tot je beschikking, die kan helpen om de maximale waarde uit je IT te halen. Voor grote organisaties kan zowel het servicemodel als het projectmodel worden ingezet. Bijvoorbeeld als eigen architecten niet genoeg capaciteit hebben en extra hulp gewenst is. Architecture Value is gericht op een laagdrempelige inzet en maakt duidelijke afspraken over kosten en deliverables. Dat betekent dus een efficiënte en kostenbesparende service voor elke organisatie die het maximale uit zijn IT-landschap wil halen.

Wat is jouw specialisme?

Ik ben eigenlijk een solution architect, een architect die oplossingen moet leveren in de ruimste zin van het woord. Maar ik kies bewust voor de functietitel van ICT-architect, omdat dat veel breder is. Wat je vaak ziet is dat een solution architect vooral met technische zaken bezig is en zoekt naar technische oplossingen. Dat noemen ze ook wel de harde IT. Ik probeer dat cirkeltje te vergroten en wil niet alleen in die technieklaag zitten, maar ook in de overige drie architectuurdomeinen: applicatie, data en business. Hoe kunnen processen verbeterd en geoptimaliseerd worden vanuit een holistisch perspectief? Wat zijn de bijbehorende financiele aspecten? Dat vind ik interessant en zo kan ik het traditionele gat tussen business en IT beter invullen.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van architectuur?

Veel organisaties zijn met data vraagstukken bezig. Welke data hebben we? Wat kunnen we ermee? Een architect kan die data in kaart brengen, daarmee inzicht verschaffen en zo indirect helpen met een betere besluitvorming. Door data als informatiebron te gebruiken, kan je veel gerichter te werk gaan. Bovendien kun je effecten meten en daarop sturen. Ik denk dat data architectuur voor ieder bedrijf van toegevoegde waarde kan zijn en daarom steeds belangrijker wordt.

Gert-Jan Hilbrands
infrastructuur architect

Wil je meer weten over Architecture Value en wat de inzet van architecten voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via de website www.architecturevalue.nl.